SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
5
3
2
6
4
1
Tin tức sự kiện 27 Tháng Tư 2016 10:05:00 SA

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

Ngày 14/04/2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1854/QĐ-UBND Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, doanh nghiệp nhà nước xây dựng Chương trình hành động về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi lĩnh vực và phạm vi quản lý; Đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và từng cơ quan đơn vị, tổ chức; Đồng thời quán triệt đến cán bộ, công chức có trách nhiệm cao hơn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Yêu cầu đối với Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 phải thiết thực, có tính khả thi sát với điều kiện thực tiễn; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính; Triển khai hoàn thiện các cơ chế quản lý mua sắm và trang bị tài sản tại đơn vị./.

 


Số lượt người xem: 1982    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm