SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
7
7
3
8
7
Dự án, hạng mục đầu tư 18 Tháng Bảy 2024 1:35:50 SA
Thông báo bán đấu giá tài sản  (03/11/2014)
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM thông báo bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính như sau: Lô số 48/2014 (35 danh mục tài sản): mắt kính, đồng hồ, keo vá vỏ…và xe đạp hiệu Bridgestone đã qua sử dụng. Giá khởi điểm 530.000.000(Năm trăm ba mươi triệu) đồng. Thời hạn đăng ký từ ngày 30/10/2014 đến 11 giờ ngày 05/11/2014.
Thông báo bán đấu giá tài sản  (28/10/2014)
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM thông báo bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính như sau: Lô 45/2014 (gồm 04 danh mục tài sản): 224m3 Các biển, tình trạng chung: bị dơ, lẫn với đá nhỏ...; 04 cái máy nổ, loại máy dầu, 01 xy lanh, đã qua sử dụng, tình trạng chung: rỉ sét, thiếu ốc vít; 30m Ống nhựa đã qua sử dụng, tình trạng chung: bị bể nhiều chỗ…; 02 cáo Đầu bơm cát đã qua sử dụng, không model, không xuất xứ. Giá khởi điểm 11.000.000(Mười một triệu, sáu trăm ngàn) đồng. Thời hạn đăng ký từ 27/10/2014 đến 11 giờ ngày 03/11/2014.
Thông báo bán đấu giá tài sản  (07/10/2014)
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM thông báo bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính như sau:Lô số 33/2014 gồm 44,620m2 (413 lóng) gỗ sơn huyết. Giá khởi điểm 312.000.000(Ba trăm mười hai triệu) đồng. Thời hạn đăng ký từ ngày 01/10/2014 đến 11 giờ 08/10/2014.
Thông báo bán đấu giá tài sản  (18/09/2014)
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM thông báo bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính như sau: Lô số 41/2014, lô số 42/14, lô số 40/14
Thông báo bán đấu giá tài sản  (26/02/2014)
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính như sau:
Thông báo bán đấu giá tài sản  (26/02/2014)
Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước thông báo các quy định và kế hoạch bán đấu giá 02 lô hàng thuộc hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản thu hồi từ các đơn vị hành chính sự nghiệp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm