SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
7
7
3
6
8
Dự án, hạng mục đầu tư 07 Tháng Mười 2014 4:35:00 CH

Thông báo bán đấu giá tài sản

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM thông báo bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính như sau:Lô số 33/2014 gồm 44,620m2 (413 lóng) gỗ sơn huyết. Giá khởi điểm 312.000.000(Ba trăm mười hai triệu) đồng. Thời hạn đăng ký từ ngày 01/10/2014 đến 11 giờ 08/10/2014.

 

>> Đính kèm tệp tin: 2538/TTĐG.pdf


Số lượt người xem: 1538    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm