SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
2
7
2
1
7
Tuyên truyền cải cách hành chính 15 Tháng Ba 2022 3:40:00 CH

Kết quả chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành - Năm 2021

>> Quyết định số 878/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ Nội vụ Ban hành Kế hoạch triển khai xác định  Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

>> Kế hoạch số 4602/KH-UBND ngày 01/12/2022 của Ủy ban nhân dân Triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

 

KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH - NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT Đơn vị Chỉ số Xếp loại Xếp hạng
01 Sở Tư pháp 95.06 Tốt 1
02 Sở Kế hoạch và Đầu tư 94.98 Tốt 2
03 Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố 94.89 Tốt 3
04 Sở Nội vụ 94 Tốt 4
05 Sở Tài chính 93.86 Tốt 5
06 Sở Y tế 93.55 Tốt 6
07 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 92.83 Tốt 7
08 Thanh tra Thành phố 92.74 Tốt 8
09 Sở Khoa học và Công nghệ 91.89 Tốt 9
10 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 91.85 Tốt 10
11 Sở Quy hoạch - Kiến trúc 91.66 Tốt 11
12 Sở Giáo dục và Đào tạo 91.5 Tốt 12
13 Sở Thông tin và Truyền thông 90.96 Tốt 13
14 Sở Giao thông vận tải 90.03 Tốt 14
15 Sở Du lịch 87.55 Tốt 15
16 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 86.71 Tốt 16
17 Ban Dân tộc Thành phố 85.94 Tốt 17
18 Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 85.65 Tốt 18
19 Sở Tài nguyên và Môi trường 85.12 Tốt 19
20 Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố 83.56 Khá 20
21 Sở Công thương 81.37 Khá 21
22 Sở Xây dựng 76.46 Khá 22
23 Sở Văn hóa và Thể thao 75.04 Khá 23
24 Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố 87.9 Tốt Lần đầu tham gia đánh giá nên không xếp hạng
25 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố 87.08 Tốt
26 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố 85.42 Tốt

Số lượt người xem: 166    

TIN MỚI HƠN

Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm