SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
9
6
3
6
9
3
Th��ng c��o b��o ch�� 19 Tháng Năm 2016 10:25:00 SA

SỞ TÀI CHÍNH TP.HCM

>> Thông báo số 9818/STC-VP ngày 03/10/2013 của Sở Tài chính TPHCM về việc cử nhân sự người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở

>> Thông báo số 5684/STC-BVG ngày 25/06/2014 về số điện thoại tiếp nhận vướng mắc, kiến nghị và hướng dẫn thực hiện các biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

BẢNG GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ BÁN LẺ TỐI ĐA CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI

Ngày 20/06/2014, Sở Tài chính đã ban hành thông báo số 5472/TB-STC về giá bán buôn tối đa và giá bán lẻ tối đa của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa thực hiện đăng ký giá tại Sở Tài chính và có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/10/2015. Các tổ chức, cá nhân bán lẻ trên địa bàn thành phố căn cứ giá bán lẻ tối đa đã được Sở Tài chính công bố, xác định giá bán lẻ sản phẩm của mình không vượt quá giá bán lẻ tối đa.

Danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa (cập nhật liên tục đến ngày 24/10/2016 theo danh sách đã đăng ký với Sở Tài chính) :

Tên tô chức, cá nhân Ngày áp dụng mức giá Tên tô chức, cá nhân Ngày áp dụng mức giá

1.

Công ty Cổ phần sữa Việt Nam

 

12.

Công ty TNHH CBTP Hoàng Khang

 
   - Bảng giá

20/06/2014

   - Bảng giá

20/06/2014

   - Bảng giá

02/07/2014

13.

Công ty Cổ phần TNHH Hùng Phương

 
   - Bảng giá

20/10/2014

   - Bảng giá

20/06/2014

   - Bảng giá

01/01/2015

14.

Công ty Hoàng Trung Kha

 
   - Bảng giá

27/01/2015

   - Bảng giá

20/06/2014

   - Bảng giá

15/03/2015

15.

Công ty TNHH Danone Việt Nam

 
   - Bảng giá

28/03/2015

   - Bảng giá

02/06/2015

   - Bảng giá

06/04/2015

   - Bảng giá

20/06/2014

   - Bảng giá

20/04/2015

   - Bảng giá

15/12/2014

   - Bảng giá

15/05/2015

   - Bảng giá 16/09/2014
   - Bảng giá

01/06/2015

   - Bảng giá 17/03/2015
   - Bảng giá

01/07/2015

   - Bảng giá 20/04/2015
   - Bảng giá

01/08/2015

   - Bảng giá 06/09/2016
   - Bảng giá

01/10/2015

16.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Dương

 
   - Bảng giá

01/11/2015

   - Bảng giá

20/12/2014

   - Bảng giá

01/07/2016

   - Bảng giá

19/11/2014

   - Bảng giá

01/10/2016

   - Bảng giá

20/06/2014

   - Bảng giá

24/10/2016

   - Bảng giá 18/07/2014

2.

Công ty Cổ phần dinh dưỡng WellCare

     - Bảng giá 13/11/2014
   - Bảng giá

20/06/2014

17.

Công ty Cổ phần Thực phẩm HanCo

 

3.

Công ty Cổ phần Thương mại SX Tân Úc Việt

     - Bảng giá

20/06/2014

   - Bảng giá

20/12/2014

   - Bảng giá (bổ sung) 20/06/2014
   - Bảng giá

20/06/2014

   - Bảng giá 24/08/2015
   - Bảng giá

30/10/2014

   - Bảng giá 02/02/2016
   - Bảng giá (Bổ sung quy cách)

30/10/2014

18.

Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam

 
   - Bảng giá

10/07/2016

   - Bảng giá 20/06/2014

4.

Công ty TNHH TM CBTP Mai Phú Thành

     - Bảng giá 08/10/2014
   - Bảng giá

20/06/2014

   - Bảng giá 01/04/2015
  - Bảng giá 05/10/2014    - Bảng giá 25/04/2015
  - Bảng giá 18/04/2016    - Bảng giá 26/03/2016

5.

Công ty TNHH Humana Việt Nam

     - Bảng giá 11/07/2016
   - Bảng giá 20/06/2014

19.

Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến

 
   - Bảng giá 01/04/2016    - Bảng giá 20/06/2014
   - Bảng giá 04/06/2016    - Bảng giá 25/04/2015

6.

Công ty TNHH Nestle Việt Nam

     - Bảng giá 20/05/2015
   - Bảng giá 20/06/2014    - Bảng giá 22/08/2015
   - Bảng giá 01/09/2014    - Bảng giá 16/09/2015
  - Bảng giá 28/04/2015    - Bảng giá 12/10/2015
   - Bảng giá 01/04/2015    - Bảng giá (Công văn số 12/CQLG-NLTS ngày 15/01/2016)  
   - Bảng giá 27/05/2015  

 - Bảng giá (Công văn số 283/CQLG-NLTS ngày 18/01/2016)

26/10/2016 đến 25/04/2017
   - Bảng giá 07/10/2015

20.

Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A Việt Nam

 
   - Bảng giá 27/10/2015    - Bảng giá 20/06/2014
   - Bảng giá 30/12/2015   - Bảng điều chỉnh giá 13/08/2014

7.

Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương

     - Bảng giá 25/04/2015
   - Bảng giá 20/06/2014    - Bảng giá 15/01/2016

8.

Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam (Hệ thống siêu thị Metro)

     - Bảng giá (theo Công văn số 150/CQLG-NLTS ngày 13/06/2016) 15/01/2016
   - Bảng giá 20/06/2014  

 - Bảng giá (theo Công văn số 269/CQLG-NLTS ngày 06/10/2016)

07/10/2016
   - Bảng giá 01/07/2015

21.

Công ty Cổ phần Đầu tư An Phong (Siêu thị Maximart)

 

9.

Công ty TNHH MTV Hội nhập phát triển Đông Hưng (Hệ thống siêu thị Citimart)

     - Bảng giá 20/06/2014
   - Bảng giá 20/06/2014    - Bảng giá 01/07/2015
   - Bảng giá 01/07/2015

22.

Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Hệ thống Siêu thị Co.op mart)

 

10.

Hệ thống siêu thị Big C

     - Bảng giá 20/06/2014
   - Bảng giá

20/06/2014

   - Bảng giá 26/06/2015
   - Bảng giá 01/07/2015    - Bảng giá 12/10/2015
   - Bảng giá 19/12/2015    - Bảng giá 06/05/2016
   - Bảng giá 09/03/2016 23. Công ty TNHH MTV XNK Kim Yến  
   - Bảng giá 30/04/2016    - Bảng giá 18/08/2014
   - Bảng giá 08/07/2016

24.

Công ty Cổ phần Đầu tư An Phong (Hệ thống siêu thị Maximart)

 
   - Bảng giá 06/09/2016    - Bảng giá 01/06/2015
   - Bảng giá 09/12/2016    - Bảng giá 01/07/2015

11.

Công ty TNHH Thông Thịnh

 

25.

Công ty TNHH TM Thành Kim Sơn

 
   - Bảng giá 29/09/2015    - Bảng giá 12/09/2016
12. Công ty Cổ phần Sóng Thần Hà Nội        
   - Bảng giá 06/05/2016      

 


Số lượt người xem: 3851    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm