SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
4
4
8
9
5
3
Thông báo lãi suất 26 Tháng Hai 2018 8:35:00 SA

Sở Tài chính thông báo mức lãi suất áp dụng cho các Dự án tham gia Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường Mầm non công lập trên địa bàn thành phố năm 2018.

Căn cứ Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường Mầm non công lập trên địa bàn TPHCM.
Năm 2018 Lãi suất Văn bản
 Tháng 1 8,75%/năm  Công văn số 1066/STC-ĐTSC ngày 13/02/2018
 Tháng 2 8,725%/năm  Công văn số 1489/STC-ĐTSC ngày 15/03/2018
 Tháng 3  8,725%/năm  Công văn số 2250/STC-ĐTSC ngày 13/04/2018
 Tháng 4 8,7%/năm   Công văn số 3002/STC-ĐTSC ngày 16/05/2018
 Tháng 5  8,7%/năm   Công văn số 4695/STC-ĐTSC ngày 13/07/2018
 Tháng 6 8,7%/năm  
 Tháng 7  8,7%/năm  Công văn số 5535/STC-ĐTSC ngày 15/08/2018
 Tháng 8  8,75%/năm  Công văn số 6196/STC-ĐTSC ngày 12/09/2018
 Tháng 9  8,775%/năm  Công văn số 6927/STC-ĐTSC ngày 12/10/2018
 Tháng 10  8,775%/năm  Công văn số 7744/STC-ĐTSC ngày 15/11/2018
 Tháng 11  8,8%/năm  Công văn số 8621/STC-ĐTSC ngày 19/12/2018
 Tháng 12  8,8%/năm  Công văn số 423/STC-ĐTSC ngày 18/01/2019

 

Ngày 22/03/2018, Sở Tài chính có công văn số 1664/STC-ĐTSC về việc không gửi văn bản giấy thông tin lãi suất áp dụng cho các dự án tham gia Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn TP.HCM đến các Sở ngành, Ban Quản lý ĐTXDCT quận huyện và các tổ chức tín dụng. Thông tin về lãi suất được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính (đính kèm văn bản), đề nghị đơn vị xem (hoặc tải về) tại địa chỉ http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn

 Công văn số 1664/STC-ĐTSC.pdf

 


Số lượt người xem: 2339    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm