SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
4
4
8
8
2
9
Thông báo lãi suất 19 Tháng Năm 2016 9:30:00 SA

Sở Tài chính thông báo mức lãi suất áp dụng cho các Dự án tham gia Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường Mầm non công lập trên địa bàn thành phố năm 2016

Căn cứ Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường Mầm non công lập trên địa bàn TPHCM.
Năm 2016 Lãi suất Văn bản
  Tháng 1 8%/năm   Công văn số 1099/STC-ĐTSC ngày 18/02/2016
  Tháng 2 8,25%/năm   Công văn số 1523/STC-ĐTSC ngày 10/03/2016
  Tháng 3 8,65%/năm   Công văn số 2459/STC-ĐTSC ngày 15/04/2016
  Tháng 4 8,675%/năm   Công văn số 3137/STC-ĐTSC ngày 13/05/2016
  Tháng 5 8,675%/năm   Công văn số 4219/STC-ĐTSC ngày 16/06/2016
  Tháng 6 8,675%/năm   Công văn số 5152/STC-ĐTSC ngày 15/07/2016
  Tháng 7 8,675%/năm   Công văn số 5857/STC-ĐTSC ngày 22/08/2016
  Tháng 8 8,675%/năm   Công văn số 7056/STC-ĐTSC ngày 09/09/2016
  Tháng 9 8,675%/năm   Công văn số 7941/STC-ĐTSC ngày 11/10/2016
  Tháng 10 8,675%/năm   Công văn số 8896/STC-ĐTSC ngày 14/11/2016
  Tháng 12 8,675%/năm   Công văn số 9878/STC-ĐTSC ngày 15/12/2016

 

 

 


Số lượt người xem: 4077    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm