SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
7
6
3
6
4
Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn 28 Tháng Mười Một 2020 12:43:47 SA
Năm 2018  (02/01/2020)
Ngày 28/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 5457/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 và quyết toán ngân sách thành phố năm 2018.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm