SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
2
7
3
5
3
Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn 02 Tháng Giêng 2020 3:55:00 CH

Năm 2018

Ngày 28/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 5457/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 và quyết toán ngân sách thành phố năm 2018.
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Cân đối quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 2018 62/CK-NSNN 5457/QĐ-UBND 28/12/2019 QT-2018-N-B62-TT343-79.PDF
QT-2018-N-B62-TT343-79.XLS
2 Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 2018 63/CK-NSNN 5457/QĐ-UBND 28/12/2019 QT-2018-N-B63-TT343-79.PDF
QT-2018-N-B63-TT343-79.XLS
3 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách thành phố và chi ngân sách quận huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2018 64/CK-NSNN 5457/QĐ-UBND 28/12/2019 QT-2018-N-B64-TT343-79.PDF
QT-2018-N-B64-TT343-79.XLS
4 Quyết toán chi ngân sách cấp thành phố theo lĩnh vực năm 2018 2018 65/CK-NSNN 5457/QĐ-UBND 28/12/2019 QT-2018-N-B65-TT343-79.PDF
QT-2018-N-B65-TT343-79.XLS
5 Quyết toán chi ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018 2018 66/CK-NSNN 5457/QĐ-UBND 28/12/2019 QT-2018-N-B66-TT343-79.PDF
QT-2018-N-B66-TT343-79.XLS
6 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng quận huyện năm 2018 2018 67/CK-NSNN 5457/QĐ-UBND 28/12/2019 QT-2018-N-B67-TT343-79.PDF
QT-2018-N-B67-TT343-79.XLS
7 Quyêt toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và các chương trình khác ngân sách cấp thành phố và ngân sách huyện năm 2018 2018 68/CK-NSNN 5457/QĐ-UBND 28/12/2019 QT-2018-N-B68-TT343-79.PDF
QT-2018-N-B68-TT343-79.XLS
8 Báo cáo thuyết minh 2018   5457/QĐ-UBND 28/12/2019 BCTM-QT-2018.PDF
BCTM-QT-2018.XLS

Số lượt người xem: 1719    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm