SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
0
5
4
5
2
Dự toán NSĐP trình HĐND 10 Tháng Năm 2018 10:40:00 SA

Năm 2018

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Sở Tài chính công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 và báo cáo thuyết minh báo cáo dự toán ngân sách năm 2018 trình Hội đồng nhân dân thành phố như sau:

Số lượt người xem: 2472    

TIN MỚI HƠN

Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm