SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
7
8
0
7
2
Bán đấu giá TS 03 Tháng Tư 2015 2:55:00 CH

Thông báo bán đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính như sau: Lô 13/2015 gồm 5.840 kg gỗ cẩm lai (trắc Bà Rịa); 56,91m3 (64 hộp) gỗ gụ mật và 37,721 m3 (1.197 hộp) gỗ giáng hương (03 danh mục tài sản); Giá khởi điểm 2.041.000.000 đồng(Hai tỷ, không trăm bốn mốt triệu đồng); Thời hạn đăng ký từ ngày 30/03/2015 đến 11 giờ ngày 06/04/2015.

 

- Lô 53/2014 gồm Điện thoại di động, máy tính bảng, vải, phụ kiện may mặc, quần áo, ổ cứng, hộp quẹt…(gồm 11 danh mục tài sản); Giá khởi điểm 530.000.000 đồng (Năm trăm ba mươi triệu đồng); Thời hạn đăng ký từ ngày 30/03/2015 đến 11 giờ ngày 06/04/2015.
- Lô 07/15 gồm vải các loại khổ từ 1,2m – 1,6m, 50.620kg tương đương 4.966 cây; Giá khởi điểm 2.024.800.000 đồng (Hai tỷ không trăm hai mươi bốn triệu tám trăm ngàn đồng); Thời hạn đăng ký từ ngày 30/3/2015 đến 11 giờ ngày 06/04/2015.
CS

Số lượt người xem: 3515    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm