SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
2
8
8
4
3
8
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá 05 Tháng Mười 2022 11:49:58 SA
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sản  (05/10/2022)
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm