SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
1
8
3
2
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá 10 Tháng Tám 2023 8:55:00 SA

Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 579-48B/YC-PC01/Đ4

Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.

1. Giá trị doanh nghiệp, giá trị cổ phần của Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014 bao gồm toàn bộ hồ sơ tài sản của Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà gồm các bất động sản, các dự án đã đầu tư, đang triển khai, các khoản đầu tư; tài sản cố định; quỹ tiền mặt; các khoản phải thu, các khoản phải trả... và các tài liệu liên quan đến việc xác định giá trị cổ phần, giá trị doanh nghiệp

- Thời điểm thẩm định giá ngày 31 tháng 12 năm 2014.

- Tài liệu định giá: Báo cáo tài chính của Công TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà năm 2013; năm 2014; Biên bản kiểm kê tài sản cố định, công cụ, dụng cụ thời điểm 31 tháng 12 năm 2014; Các tài liệu phát sinh liên quan trong trường hợp đơn vị tư vấn cần trong quá trình định giá, xác định giá trị doanh nghiệp (nếu có yêu cầu).


Số lượt người xem: 978    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm