SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
5
5
9
4
2
9
Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn 30 Tháng Mười Một 2022 11:46:53 SA
Năm 2020  (24/01/2022)
Ngày 31/12/2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4470/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách thành phố năm 2020 và dự toán ngân sách thành phố năm 2022.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm