SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
8
8
6
9
4
0
Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn 19 Tháng Năm 2024 7:03:37 CH
Năm 2022  (25/01/2024)
Ngày 25/01/2024, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Thành phố năm 2022 và dự toán ngân sách Thành phố năm 2024.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm