SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
5
5
3
0
3
4
Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn 20 Tháng Hai 2019 4:43:08 SA
Năm 2017  (22/01/2019)
Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 6093/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 và quyết toán ngân sách thành phố năm 2017.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm