SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
1
3
8
7
5
1
Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn 16 Tháng Mười Hai 2018 8:45:44 CH
Năm 2016  (10/05/2018)
Ngày 30/12/2017, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 6779/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 và quyết toán ngân sách thành phố năm 2016.
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm