SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
9
3
8
5
3
9
Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn 26 Tháng Chín 2023 11:40:45 CH
Năm 2021  (13/01/2023)
Ngày 07/01/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Thành phố năm 2021 và dự toán ngân sách Thành phố năm 2023.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm