SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
2
7
3
0
4
Phổ biến chế độ - chính sách 20 Tháng Sáu 2024 7:19:36 CH
Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công  (12/01/2018)
  
Sáng ngày 21/6/2017, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) với 460 số ĐBQH tán thành, chiếm tỷ lệ 93,69% tổng số ĐBQH. Luật Quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm