SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
0
5
8
1
HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 4 - ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 10 Tháng Ba 2016 2:40:00 CH

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị

(Dự án đầu tư là các dự án nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn đối ứng cho các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được Nhà nước giao hàng năm. Kế hoạch vốn đầu tư bao gồm vốn chuẩn bị đầu tư, vốn thực hiện đầu tư).

 

 

Đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy).

1. Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo mẫu số 02-MSNS-BTC (Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC).
2. Bản sao hợp lệ Quyết định hoặc Văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
Bước 2: Quét các hồ sơ, giấy tờ cần nộp, lưu dưới định dạng file .PDF hoặc .JPG hoặc .DOC hoặc DOCX

Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử . Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

Bước 3: Chọn dịch vụ Đăng ký mã số ĐVQHNS cho dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Bước 4: Đăng ký tài khoản người dùng (Hệ thống cho phép nhập hồ sơ yêu cầu giải quyết trước khi đăng ký tài khoản người dùng). Nhập chính xác thông tin đăng ký tài khoản (Những trường nhập có dấu (*) bắt buộc phải nhập). Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ thông báo vào địa chỉ email đã đăng ký.

 

Bước 5: Trường hợp đăng ký tài khoản thành công, kích hoạt tài khoản qua email đã đăng ký.

Bước 6: Đăng nhập hệ thống với tài khoản đã đăng ký

 - Nhập đầy đủ và chính xác thông tin trên màn hình đăng ký mã số cho các dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo thông tin trên bản giấy

Bước 7: Theo dõi tiến trình giải quyết, trạng thái hồ sơ.

Đơn vị/ tổ chức đăng nhập hệ thống với tài khoản đăng ký  để theo dõi tiến trình giải quyết, trạng thái hồ sơ.

- Sở Tài chính tiếp nhận, kiểm tra các thông tin trong hồ sơ trực tuyến và thông báo tình trạng tiếp nhận. Đồng thời thông báo qua địa chỉ thư điện tử và số điện thoại di động của người đại diện đơn vị đăng ký mã số.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký trực tuyến không đầy đủ, Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ và thông báo đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, đơn vị không bổ sung đầy đủ hồ sơ thì hồ sơ đăng ký mã số trực tuyến của đơn vị không còn hiệu lực.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký trực tuyến không hợp lệ, Sở Tài chính trả lại hồ sơ và thông báo lý do trả lại hồ sơ cho đơn vị qua Dịch vụ công trực tuyến.

Cấp giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử

- Trong thời hạn 2 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến đầy đủ, hợp lệ. Sở Tài chính có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử cho đơn vị.

- Các đơn vị đăng ký mã số ĐVQHNS thực hiện nhận Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để in ra và tiến hành các giao dịch về ngân sách Nhà nước./.

 Lưu ý: Bản sao hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản chụp (phototcopy) có ký tên, đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký mã số.

Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC)

 Mu số 02-MSNS-BTC Hướng dẫn kê khai Mẫu số 02-MSNS-BTC

 

 


Số lượt người xem: 3276    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm