SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
1
6
3
8
Tin tức sự kiện 05 Tháng Năm 2022 2:40:00 CH

Hướng dẫn báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ)

Trong thời gian qua, Sở Tài chính nhận được một số báo cáo quyết toán theo niên độ của các đơn vị. Tuy nhiên, qua xem xét Sở Tài chính nhận thấy phần lớn báo cáo quyết toán còn thiếu sót so với quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính nêu trên; cụ thể như sau:

 

- Biểu số 01/QTNĐ, 04/QTNĐ chưa đối chiếu, xác nhận số liệu quyết toán theo niên độ với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch hoặc cơ quan thanh toán cùng cấp.

- Một số Ban quản lý dự án quận - huyện và Thành phố Thủ Đức báo cáo chưa đầy đủ các dự án quyết toán trong năm ngân sách 2021, cụ thể các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho quận – huyện, Thành phố Thủ Đức quản lý.

- Chưa có nội dung Thuyết minh báo cáo quyết toán theo niên độ.

- Biểu mẫu đính kèm báo cáo không phải bản gốc.

Để đảm bảo việc lập và thẩm tra báo cáo quyết toán theo niên độ theo đúng yêu cầu, biểu mẫu và thời hạn quy định, Sở Tài chính đề nghị như sau:

- Các đơn vị chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án), cơ quan cấp trên của chủ đầu tư; các Sở, ban – ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân 21 quận – huyện và Thành phố Thủ Đức và các cơ quan khác được giao quản lý vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 thực hiện báo cáo quyết toán theo niên độ phải có nội dung Thuyết minh, đảm bảo đầy đủ thông tin, số liệu, số lượng mẫu biểu và phải có đối chiếu xác nhận với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch hoặc cơ quan thanh toán cùng cấp. Lưu ý, trường hợp đơn vị không thực hiện dự án quan trọng Quốc gia sử dụng vốn ngân sách nhà nước (do Quốc hội quyết định) không oha3i báo cáo theo Biểu số 02/QTNĐ, 05/QTNĐ.

- Thời gian gửi báo cáo:

            + Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án) lập báo cáo quyết toán theo niên độ 2021 gửi Sở, ban – ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân 21 quận – huyện và Thành phố Thủ Đức theo phân cấp quản lý trước ngày 15/02/2022.

            + Sở, ban – ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân 21 quận – huyện và Thành phố Thủ Đức theo phân cấp quản lý thực hiện đối chiếu với cơ quan Kho bạc Nhà nước cùng cấp để xác nhận các số liệu phục vụ công tác quyết toán theo niên độ chi tiết đến từng dự án trước khi tổng hợp, gửi báo cáo quyết toán theo niên độ 2021 cho Sở Tài chính, Phòng Tài chính – Kế hoạch 21 quận – huyện và Thành phố Thủ Đức trước ngày 15/5/2022.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác báo cáo quyết toán theo niên độ, đề nghị các đơn vị khẩn trương báo cáo gửi về Sở Tài chính (hoặc gửi file văn bản về địa chỉ email:nlnha.stc@tphcm.gov.vn) để Sở kịp thời hướng dẫn, thẩm định, tổng hợp báo cáo quyết toán theo niên độ theo đúng quy định./.


Số lượt người xem: 2683    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm