SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
2
7
3
3
9
Quy hoạch - Kế hoạch phát triển 20 Tháng Sáu 2024 7:29:52 CH
Sở Tài chính họp giao ban quý 2 năm 2016 với phòng Tài chính – Kế hoạch 24 quận huyện  (09/09/2016)
Ngày 27/07/2016, Sở Tài chính đã tổ chức họp giao ban công tác quý 2 với lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch 24 quận huyện. Theo đó, tổng kết tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn thành phố và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016.
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm