SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
4
4
6
3
0
Tin tức sự kiện 19 Tháng Mười 2019 2:34:50 CH
Sở Tài chính: "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019"  (03/10/2019)
  
Căn cứ Kế hoạch số 3925/KH-UBND ngày 24/9/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức các họat động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tổ chức truyên truyền với các nội dung như sau:
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý IV năm 2019  (01/10/2019)
  
>> Đính kèm tệp tin: Lịch tiếp công dân Quý IV năm 2019.pdf
Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 26/7/2019 đến ngày 25/8/2019  (23/09/2019)
  
Thực hiện Quyết định số 3794/QĐ-STC-TTra ngày 26/6/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc bổ sung nhân sự, kiện toàn Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 3795/KH-STC-Ttra kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố năm 2019. Căn cứ Báo cáo tổng hợp tình hình kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố của 24 quận, huyện và tình hình phối hợp của Đoàn kiểm tra liên ngành quận – huyện với Đoàn kiểm tra Sở Tài chính, Thanh tra Sở tổng hợp tình hình, công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 26/7/2019 đến ngày 25/8/2019 như sau:
3 tháng đầu năm 2019  (19/09/2019)
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.
Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 26/6/2019 đến ngày 25/7/2019  (09/09/2019)
  
Thực hiện Quyết định số 3794/QĐ-STC-TTra ngày 26/6/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc bổ sung nhân sự, kiện toàn Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 3795/KH-STC-TTra kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố năm 2019. Đoàn kiểm tra của Sở Tài chính đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành Quận - Huyện phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố. Thanh tra Sở tổng hợp tình hình kiểm tra từ ngày 26/6/2019 đến ngày 25/7/2019, như sau:
Một số văn bản có hiệu lực thi hành trong tháng 10  (09/09/2019)
  
Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp Nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ
Thanh tra Sở Tài chính sinh hoạt chuyên đề Quy trình thanh tra tài chính tại các cơ quan hành hành chính  (26/08/2019)
  
Thực hiện Kế hoạch số 5132/KH-STC-TTra ngày 15/07/2016 của Sở Tài chính về thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Thanh tra Sở Tài chính đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch chiến lược phát triển thanh tra năm 2019; Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-TTra ngày 07/3/2019 của Thanh tra Sở Tài chính về tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thanh tra năm 2019.
Bộ Tài chính: Hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế  (13/08/2019)
  
BỘ TÀI CHÍNH _________ Số: 43/2019/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________ Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019 THÔNG TƯ Hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính ...
Sở Tài chính: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2020  (08/08/2019)
  
Nhằm đảm bảo việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022 và kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm 2021-2025 trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Sở Tài chính thông báo tuyển dụng công chức năm 2019  (08/08/2019)
  
I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG. STT Vị trí việc làm cần tuyển dụng Số lượng người cần tuyển 1 Quản lý tài chính doanh nghiệp 02 2 Văn thư 01 II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ THI TUYỂN. 1. Tiêu chuẩn và điều kiện thi tuyển công chức. 1.1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung. a) Người có ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm