SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
5
1
9
3
7
Tin tức sự kiện 19 Tháng Tư 2024 7:49:09 CH
3 tháng đầu năm 2024  (14/04/2024)
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 20231011/YC-CSKT-P10  (10/04/2024)
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý II năm 2024  (09/04/2024)
  
>> Đính kèm tệp tin: Lịch tiếp công dân Quý II năm 2024.pdf
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 511/YC-CSKT-P10  (09/04/2024)
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 86-38/YC  (09/04/2024)
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Tháng Thanh niên tại vùng biên giới của Đoàn TN Sở Tài chính  (09/04/2024)
  
Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn TN Sở Tài chính đã phối hợp cùng Đoàn TN Saigon Co.op tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới” diễn ra từ ngày 16/03/2024 đến ngày 17/03/2024 tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 12/YC-ANĐT-Đ2  (04/04/2024)
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá các tài sản như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 4302/YC-ANĐT  (03/04/2024)
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 579-48B/YC-PC01/Đ4  (02/04/2024)
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 803-38/YC-PC03-Đ8  (02/04/2024)
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm