SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
7
6
4
1
7
Tin tức sự kiện 28 Tháng Mười Một 2020 12:57:01 SA
Sở Tài chính triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020”  (27/11/2020)
  
Thực hiện Công văn số 27/BVSTBPNTP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới về đề nghị triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020” (viết tắt là Tháng hành động).
Thuê doanh nghiệp thẩm định giá tài sản số 398-48; 398-48B (13/11)  (13/11/2020)
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá các tài sản sau:
Thuê doanh nghiệp thẩm định giá số 510-38  (13/11/2020)
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá: gói thầu thuê doanh nghiệp thẩm định giá máy ép nút, máy thổi bán tự động, máy thổi tự động, hàng hóa (nguyên vật liệu hạt nhựa, bán thành phẩm nắp, nút, bộ nắp nút, chai nhựa, thùng carton,…) và kết cấu nhà xưởng (Danh mục cụ thể kèm theo).
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá bất động sản số 1319  (10/11/2020)
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá bất động sản, thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá bất động sản số 318-48  (10/11/2020)
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá bất động sản, thông tin cụ thể như sau:
Sở Tài chính thông báo tuyển dụng công chức năm 2020  (09/11/2020)
  
Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020; Căn cứ Thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Tài chính thông báo như sau:
Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Sở Tài chính  (30/10/2020)
  
Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Tài chính quan tâm, chỉ đạo và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục triển khai thực hiện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc, Sở Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa tham nhũng, triển khai đồng bộ và kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã được xây dựng và triển khai thực hiện. Đồng thời, tiếp tục duy trì và mở rộng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức và công dân.
Sổ tay hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới  (30/10/2020)
>> Xem chi tiết
Thuê doanh nghiệp thẩm định giá số 747-38; 4430; 172-48  (27/10/2020)
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 7 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 9 năm 2020 (từ ngày 26/8/2020 đến 25/9/2020)  (26/10/2020)
  
Thực hiện Quyết định số 4101/QĐ-STC-TTra ngày 06/7/2020 của Sở Tài chính về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 4102/KH-STC-TTra ngày 06/7/2020 về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 15/KH-STC-TTra ngày 02/01/2020 của Sở Tài chính về kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố năm 2020; Kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá tháng 8, 9 năm 2020 của Đoàn Kiểm tra giá Sở Tài chính đã được Ban Giám Sở đốc phê duyệt.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm