SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
0
6
4
4
7
Tin tức sự kiện 19 Tháng Giêng 2018 8:05:48 CH
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên  (18/01/2018)
  
Trong Di chúc trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên” . Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.
Đảng bộ Sở Tài chính học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII  (18/01/2018)
  
Ngày 16/01/2018, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 200 đảng viên, công chức, người lao động.
Thủ tướng phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công  (18/01/2018)
  
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025 nhằm chuyển đổi và hình thành cơ cấu đầu tư hợp lý, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư công và chất lượng thể chế quản lý đầu tư công; thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu.
Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công  (12/01/2018)
  
Sáng ngày 21/6/2017, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) với 460 số ĐBQH tán thành, chiếm tỷ lệ 93,69% tổng số ĐBQH. Luật Quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
Dự thảo Quyết định Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (11/01/2018)
1. Dự thảo Tờ trình Quyết định Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 2. Dự thảo Quyết định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi ...
Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 12 năm 2017 (từ ngày 10/11/2017 đến ngày 10/12/2017)  (10/01/2018)
Thực hiện Quyết định số 10342/QĐ-STC-TTr ngày 27/12/2016 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch ố 10343/KH-STC-TTra ngày 27/12/2016 của Thanh tra Sở Tài chính về kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá năm 2017.
Bộ Tài chính: Chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018.  (09/01/2018)
  
Ngày 29/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 17940/BTC-KBNN về việc chi ngân sách Nhà nước (NSNN) trong tháng đầu năm 2018.
Một số chính sách có hiệu lực từ năm 2018  (09/01/2018)
  
Chính phủ ban hành Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước  (09/01/2018)
  
Ngày 22/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 121/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Nghị quyết nêu rõ, để hoàn thành tiến độ cổ phần hóa theo đúng kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017, trong thời gian Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần chưa có hiệu lực thi hành, Chính phủ cho phép các doanh nghiệp đang tiến hành cổ phần hóa theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước được thực hiện như sau:
Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 11 năm 2017 (từ ngày 10/10/2017 đến ngày 10/11/2017)  (07/12/2017)
  
Thực hiện Quyết định số 10342/QĐ-STC-TTra ngày 27/12/2016 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 10343/KH-STC-TTra ngày 27/12/2016 của Thanh tra Sở Tài chính về kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá năm 2017.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm