SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
4
4
9
0
9
1
Tin tức sự kiện 09 Tháng Năm 2021 3:00:28 CH
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 588-48, 558-48B  (05/05/2021)
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá các tài sản, thông tin cụ thể như sau:
Thông báo thanh lý tài sản tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh  (04/05/2021)
  
1. Hình thức thanh lý: bán chỉ định. 2. Danh mục & Hiện trạng tài sản: là các máy móc thiết bị văn phòng phổ biến, máy móc thiết bị khác phục vụ hoạt động chung của cơ quan đã hết hạn sử dụng theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính; Hư hỏng, không còn đáp ứng về mặt hiệu năng, không có khả năng ...
3 tháng đầu năm 2021  (29/04/2021)
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá 13 thửa đất  (28/04/2021)
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 7 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Sinh hoạt chuyên đề “Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại và một số điểm mới cần lưu ý của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại”  (28/04/2021)
  
Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-TTra ngày 05/4/2021 của Thanh tra Sở Tài chính về tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác thanh tra tại Thanh tra Sở Tài chính năm 2021; Nhằm quán triệt một số điểm mới cần lưu ý của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tại Sở Tài chính.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 318-48/YC-PC03-Đ9  (27/04/2021)
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản sau:
Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 3 năm 2021 (từ ngày 26/02/2021 đến 25/03/2021)  (19/04/2021)
  
Thực hiện Kế hoạch 820/KH-STC-TTra ngày 08/02/2021 về công tác kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, Kế hoạch số 261/KH-TTra ngày 29/12/2020 của Thanh tra Sở về tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn thành phố và Kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá tháng 03 năm 2021 của Đoàn Kiểm tra giá Sở Tài chính;
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 10  (19/04/2021)
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 08-38; 1040-38; 4535  (19/04/2021)
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá bất động sản, thông tin cụ thể như sau:
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý II năm 2021  (09/04/2021)
>> Xem chi tiết

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm