SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
8
0
0
0
2
9
Tin tức sự kiện 27 Tháng Ba 2019 3:48:59 SA
Thanh tra Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt chuyên đề Công tác xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế toán; quản lý giá; phí và lệ phí  (18/03/2019)
  
Thực hiện Kế hoạch số 5132/KH-STC-TTra ngày 15/07/2016 của Sở Tài chính về thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Thanh tra Sở Tài chính đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch chiến lược phát triển thanh tra năm 2019; Thực hiện Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thanh tra năm 2019 của Thanh tra Sở Tài chính.
Thanh tra Sở Tài chính: Báo cáo công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tháng 2 năm 2019  (18/03/2019)
  
Thực hiện Quyết định số 194/QĐ-STC-TTra ngày 10/01/2018 của Giám đốc Sở Tài chính về việc bổ sung nhân sự, kiện toàn Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 8947/KH-STC-TTra kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố năm 2019 và Kế hoạch số 8948/KH-STC-TTra tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Đoàn kiểm tra của Sở Tài chính đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành quận -huyện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố.
Một số chính sách có hiệu lực trong tháng 3  (04/03/2019)
  
Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).
Bộ Tài chính: Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước  (25/02/2019)
  
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 133/2018/TT-BTC về hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước; có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 và Báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên được lập theo số liệu tài chính năm 2018
Năm 2019  (20/02/2019)
  
Căn cứ Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường Mầm non công lập trên địa bàn TPHCM.
Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019  (20/02/2019)
  
Căn cứ theo Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 18/12/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chăm lo Tết Kỷ Hợi năm 2019;
Sở Tài chính: Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2019  (12/02/2019)
  
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015; Căn cứ Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa IX tại kỳ họp thứ 12 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách thành phố năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa IX tại kỳ họp thứ 12 về phân bổ ngân sách thành phố năm 2019.
Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ tài chính Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước  (29/01/2019)
  
Ngày 28/12/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 136/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.
Bộ Tài chính: Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp do Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành  (25/01/2019)
  
Ngày 08/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT về việc sửa đổi Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp do Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.
Bộ Tài chính: Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ  (25/01/2019)
  
Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đó, quy định một số nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức, quản lý và báo cáo tài chính như sau:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm