SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
1
3
8
6
7
3
Tin tức sự kiện 16 Tháng Mười Hai 2018 8:28:31 CH
Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính  (28/11/2018)
  
Ngày 07 tháng 11 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
Sửa đổi điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước, nổi bật là lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm  (13/11/2018)
  
Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước, nổi bật là lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, Nghị định sửa đổi một số nội dung nổi bật sau:
Bãi bỏ một số thông tư của Bộ Trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu  (13/11/2018)
  
Ngày 17/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2018/TT-BTC về bãi bỏ một số thông tư của Bộ Trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu. Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 03 Thông tư về thuế từ ngày 01/12/2018, cụ thể như sau:
Một số điểm mới của Luật Tố cáo 2018  (12/11/2018)
Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 có một số điểm mới, đáng chú ý sau:
Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 16/08/2018 đến 15/09/2018  (06/11/2018)
Thực hiện Quyết định số 194/QĐ-STC-TTra ngày 10/01/2018 của Giám đốc Sở Tài chính về việc bổ sung nhân sự, kiện toàn Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 195/KH-STC-TTra ngày 10/01/2018 của Giám đốc Sở Tài chính về việc kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố năm 2018.
Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi  (05/11/2018)
  
Ngày 17 tháng 8 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2018/TT-BTC về quy định chế độ quản lý, tính hao mòn kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2018 và có một số nội dung chính như sau:
Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ  (05/11/2018)
  
Ngày 12 tháng 9 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018. Một số nội dung cụ thể như sau:
Học tập và làm theo Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân.  (01/11/2018)
  
Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về gắn bó với nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về “gắn bó với nhân dân” bắt nguồn từ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nguồn gốc mọi sức mạnh là nhân dân: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”; “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Theo Người “gắn bó với nhân dân” là phát huy truyền thống trên dưới đồng lòng, cả nước chung sức tạo ra sức mạnh, “đem sức ta mà giải phóng cho ta”.
Học và làm theo tư tưởng “trọng dụng hiền tài” của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (01/11/2018)
  
"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp".
Một số văn bản có hiệu lực thi hành trong tháng 9, 10  (01/11/2018)
  
Ngày 16/07/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2018/TT-BTC về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Theo đó, một số điểm đáng lưu ý như sau:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm