SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
3
3
9
0
7
4
Thủ tục hành chính 29 Tháng Chín 2011 9:55:00 CH

10. Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp năm

- Trình tự thực hiện:                                                        

* Bước 1: Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính năm theo quy định

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Hành chính Chi cục Tài chính doanh nghiệp (số 123 Trần Quốc Thảo, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; sáng từ 7h30’-11h30’, chiều từ 13h00’-17h00’, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần); không có phiếu nhận hồ sơ.

Khi nhận hồ sơ, Chi cục Tài chính doanh nghiệp tiến hành kiểm tra tại đơn vị.

* Bước 3: Mời đơn vị lên phòng nghiệp vụ của Chi cục Tài chính doanh nghiệp (số 123 Trần Quốc Thảo, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; sáng từ 7h30’-11h30’, chiều từ 13h00’-17h00’, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) để thông qua biên bản kiểm tra báo cáo tài chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp theo quy định gồm có :

+ Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B 01 – DN)

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B 02 – DN)

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B 03 – DN)

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B 09 – DN)

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ                 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục Tài chính doanh nghiệp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp doanh nghiệp có tình hình tài chính phức tạp, quy mô lớn, doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính của đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả … thì việc kiểm tra có thể bị gián đoạn do doanh nghiệp phải cung cấp tài liệu đầy đủ theo quy định mới có thể kiểm tra tiếp, thời gian doanh nghiệp cung cấp bổ sung tài liệu có thể kéo dài thời gian từ 30 ngày đến 90 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục tài chính doanh nghiệp.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân thành phố

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục tài chính doanh nghiệp

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

- Cục thuế thành phố

- Sở ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận huyện (đối với doanh nghiệp độc lập trực thuộc Sở ngành, quận, huyện )

- Kết quả thủ tục hành chính: Biên bản kiểm tra báo cáo tài chính năm

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B 01 – DN)

* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B 02 – DN)

* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B 03 – DN)

* Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B 09 – DN)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật kế toán số 03/2003/QH11; Ban hành ngày 17/06/2003; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004

* Nghị định số 129/2004/ NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế tóan trong họat động kinh doanh

* Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 (thay thế Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004) của Chính Phủ ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác, có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2009

* Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính v/v ban hành chế độ kế tóan doanh nghiệp.

* Công văn số 7559/UBND-CNN ngày 06/11/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao các Tổng công ty nhà nước, các công ty mẹ là công ty nhà nước chủ trì kiểm tra báo cáo tài chính năm của các doanh nghiệp Nhà nước, các công ty TNHH một thành viên trực thuộc; có hiệu lực từ ngày 6/11/2007./.


Số lượt người xem: 1434    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm