SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
3
5
2
8
7 Chương trình đột phá 04 Tháng Mười 2017 10:30:00 SA

Thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

UBND TPHCM đã yêu cầu các sở - ban - ngành, UBND cấp huyện, cấp xã quán triệt, triển khai Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7-8-2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo triển khai ngay và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đảm bảo sự liên tục trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị.

Các sở - ban - ngành, UBND cấp huyện, cấp xã chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC; công khai kết quả xử lý trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC; kịp thời loại bỏ những thủ tục đang là rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân; đẩy mạnh công tác truyền thông về cải cách hành chính, TTHC; biểu dương các điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện giải quyết TTHC cũng như phản ánh về những thủ tục còn rườm rà, phức tạp; những tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC; những cán bộ, công chức bảo thủ, gây cản trở quá trình cải cách tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Sở Nội vụ được giao chủ trì tham mưu tổ chức lại Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND Thành phố trên cơ sở chuyển giao Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Sở Tư pháp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; chủ trì kiểm tra công vụ, thành lập đoàn kiểm tra công vụ đối với một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố có hành vi sách nhiễu, tiêu cực, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý; đẩy mạnh truyền thông, tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong xã hội.

(Theo HCM CityWeb)


Số lượt người xem: 1545    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm