SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
9
8
4
0
8
0
7 Chương trình đột phá 19 Tháng Mười 2017 1:55:00 CH

TPHCM đẩy mạnh cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020, TPHCM đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo và đôn đốc các sở - ngành, UBND các quận - huyện xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chương trình. Hầu hết các kế hoạch của các sở - ngành, UBND quận - huyện thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các đơn vị đối với công tác CCHC.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, công tác kiểm tra CCHC được tiếp tục xác định là công tác trọng tâm, được Thành phố quan tâm, tăng cường và quyết liệt triển khai thực hiện. Ngay từ đầu năm 2017, Thành phố đã ban hành các Kế hoạch kiểm tra một số nội dung trong công tác CCHC. Bên cạnh đó, các sở - ngành và UBND quận - huyện đều chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC, kiểm tra công vụ, thời giờ làm việc của cán bộ, công chức.

Thành phố đã xây dựng Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC của TPHCM năm 2016 và tiến hành tổ chức thực hiện điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC, trình kết quả cho Bộ Nội vụ theo quy định. Đồng thời, Thành phố đã phê duyệt Đề án đánh giá Chỉ số CCHC của sở - ngành, UBND quận - huyện; công bố Chỉ số đánh giá công tác CCHC năm 2016 của các sở - ngành, UBND các quận - huyện; Chương trình phối hợp Giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn Thành phố.
Cũng trong 9 tháng đầu năm 2017, Thành phố đã triển khai các kế hoạch về kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC liên quan đến công tác thực hiện thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn; kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ, tình hình thực hiện công tác CCHC; triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố.
 Về tinh giản biên chế, Thành phố đã trình Bộ Nội vụ thực hiện tinh giản biên chế đối với 58 trường hợp, tính đến nay Thành phố đã tinh giản đối với 200 trường hợp.
 Ngoài ra, Thành phố đã ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố; Chương trình phối hợp giúp sức xây dựng chính quyền Thành phố, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tiến đến xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

(Theo HCM CityWeb)


Số lượt người xem: 1444    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm