SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
9
8
4
2
4
7
7 Chương trình đột phá 14 Tháng Bảy 2017 4:00:00 CH

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn TP

Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo thủ trưởng các sở-ban-ngành, chủ tịch UBND các quận-huyện tập trung triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn TP.

 

Theo đó, đối với các thủ tục dịch vụ công trực tuyến đã triển khai, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với người dân; tập trung triển khai dịch vụ công trực tuyến theo chiều sâu; nghiên cứu giảm thời gian xử lý đối với các dịch vụ công trực tuyến để khuyến khích người dân tham gia sử dụng; thêm nhiều tiện tích cho người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua sự hỗ trợ nhà nước và các phương tiện công nghệ thông tin; minh bạch thông tin với người dân (nhắn tin, thư điện tử, công khai thông tin trên trang thông tin điện tử...). Ngoài ra, UBND các quận-huyện cần tổ chức thí điểm các điểm hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại các phường-xã, thị trấn; hỗ trợ máy móc, thiết bị và nhân sự để người dân dễ dàng trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Đối với các thủ tục dịch vụ công trực tuyến đang và chưa triển khai, UBND TP yêu cầu các sở-ban, ngành, UBND các quận-huyện chủ động triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo văn bản hướng dẫn số 1381/STTTT-CNTT ngày 5/10/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn kỹ thuật thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4; đảm bảo triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Kế hoạch số 7767/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND TP về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước năm 2017.
Sở Thông tin và Truyền thông được giao nghiên cứu đề xuất giải pháp thanh toán trực tuyến phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại các sở, ban, ngành và quận-huyện.

Số lượt người xem: 1433    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm