Thực hiện công văn số 2281/UBND-KSTT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyên truyền, khai thác, sử dụng các chức năng của Cổng dịch vụ công thành phố. Sở Tài chính giới thiệu hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ: https://dvc.hochiminhcity.gov.vn

 

Đăng ký tài khoản công dân điện tử Sử dụng dịch vụ công Tra cứu hồ sơ
     

Bước 1

Từ Trang Chủ, Công dân chọn Nộp hồ sơ trực tuyến để bắt đầu.

Bước 2

Công dân tìm kiếm và chọn thủ tục cần nộp rồi nhấn nút Nộp hồ sơ

Bước 3

Chọn đơn vị tiếp nhận

Bước 4

Điền thông tin theo mẫu tờ khai trực tuyến. Những trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập.

Bước 5

Tải file đính kèm

Bước 6

Sau khi đã kiểm tra thông tin chính xác, Công dân nhấn vào nút Nộp hồ sơ

Bước 7

Hiển thị thông tin đăng ký thành công.

Sau khi hồ sơ được tiếp nhận sẽ hiển thị Mã hồ sơ, Công dân có thể lưu lại Mã hồ sơ để Tra cứu tình trạng hồ sơ. Xem thêm cách tra cứu thông tin hồ sơ.

Sau khi tiếp nhận hiển thị Mã hồ sơ:

Bước 8

Công dân đăng ký dịch vụ Tiếp nhận hồ sơ tại nhà và Nhận kết quả tại nhà

Bước 9

Nhập thông tin và đăng ký dịch vụ

Bước 10

Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư điện tử và số điện thoại mà Công dân đã điền lúc đăng ký tài khoản.

Tìm kiếm