Modify settings and columns
Sử dụng danh sách Bài đăng cho các bài đăng trong blog này.
  
Xem: 
Chỉnh sửaItemShortContentLọc
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sảnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN05/07/2024 2:40 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá các tài sản như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sảnThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sản
Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá tại Thông tư số 28/2024/TT-BTC Bộ Tài chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN04/07/2024 9:50 SATin trong ngành0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2024-7/_w/amh-270922_jpg.jpg
Ngày 16 tháng 5 năm 2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2024/TT-BTC Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.
Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá tại Thông tư số 28/2024/TT-BTC Bộ Tài chínhQuy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá tại Thông tư số 28/2024/TT-BTC Bộ Tài chính
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 15634/YC-CSKT-Đ7Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN26/06/2024 10:10 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 15634/YC-CSKT-Đ7Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 15634/YC-CSKT-Đ7
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 8240/YC-PC03-Đ9Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN20/06/2024 4:30 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá các tài sản, thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 8240/YC-PC03-Đ9Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 8240/YC-PC03-Đ9
Lấy ý kiến góp ý các dự thảo về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN18/06/2024 9:10 SAGóp ý Dự thảo văn bản0 Đã Duyệt
3
Lấy ý kiến góp ý các dự thảo về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chungLấy ý kiến góp ý các dự thảo về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 3999/YC-CSKT-P2Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN14/06/2024 4:25 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 3999/YC-CSKT-P2Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 3999/YC-CSKT-P2
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 4302/YC-ANĐT (lần 2)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN13/06/2024 10:20 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 4302/YC-ANĐT (lần 2)Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 4302/YC-ANĐT (lần 2)
Quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh traDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN11/06/2024 10:25 SATin trong ngành0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2024-6/_w/Mattien_jpg.jpg
Thông tư số 05/2024/TT-TTCP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2024, bao gồm 04 Chương và 15 điều, cụ thể:
Quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh traQuy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra
Giá bán bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024-2025Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN04/06/2024 3:50 CHChương trình bình ổn thị trường năm 2024 - 20250 Đã Duyệt
3
(Áp dụng kế từ ngày 03/06/2024)
Giá bán bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024-2025Giá bán bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024-2025
Công văn số 3332/STC-QLG ngày 31/5/2024 của Sở Tài chính kết quả điều chỉnh giá mặt hàng gạo tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2024 và Tết Ất Tỵ năm 2025Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN04/06/2024 3:45 CHChương trình bình ổn thị trường năm 2024 - 20250 Đã Duyệt
3
Công văn số 3332/STC-QLG ngày 31/5/2024 của Sở Tài chính kết quả điều chỉnh giá mặt hàng gạo tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2024 và Tết Ất Tỵ năm 2025Công văn số 3332/STC-QLG ngày 31/5/2024 của Sở Tài chính kết quả điều chỉnh giá mặt hàng gạo tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2024 và Tết Ất Tỵ năm 2025
Đại hội đoàn viên các chi đoàn bộ phận trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài chính Thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2027Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN04/06/2024 3:25 CHHoạt động Đảng và các Đoàn thể0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2024-6/_w/dtn4624_3_jpg.jpg
Trên cơ sở được chấp thuận của Đảng ủy Sở, từ ngày 27/05/2024 đến ngày 29/05/2024, tại hội trường Sở Tài chính Thành phố, các Chi đoàn bộ phận trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài chính Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027.
Đại hội đoàn viên các chi đoàn bộ phận trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài chính Thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2027Đại hội đoàn viên các chi đoàn bộ phận trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài chính Thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2027
Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển Thành phố Hồ Chí Minh"Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN31/05/2024 9:10 SATin tức sự kiện0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2024-6/_w/Mattien_jpg.jpg
Ngày 29/05/2024, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 3271/KH-STC-VP tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Phong trào thi đua) và tổ chức thực hiện nghiên cứu, xây dựng các đề xuất theo Kế hoạch số 3815/KH-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung với các nội dung như sau:
Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua  năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển Thành phố Hồ Chí Minh"Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển Thành phố Hồ Chí Minh"
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 4580/YCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN30/05/2024 1:15 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 4580/YCThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 4580/YC
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1381/YC-CSKT-P7 (lần 2)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN24/05/2024 1:50 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1381/YC-CSKT-P7 (lần 2)Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1381/YC-CSKT-P7 (lần 2)
Giá bán bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP.HCM năm 2024-2025Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN22/05/2024 2:15 CHChương trình bình ổn thị trường năm 2024 - 20250 Đã Duyệt
3
(Áp dụng kế từ ngày 20/05/2024)
Giá bán bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP.HCM năm 2024-2025Giá bán bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP.HCM năm 2024-2025
Công văn số 3036/STC-QLG ngày 17/5/2024 của Sở Tài chính về việc kết quả điều chỉnh giá mặt hàng thịt heo của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2024-2025Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN22/05/2024 2:10 CHChương trình bình ổn thị trường năm 2024 - 20250 Đã Duyệt
3
Công văn số 3036/STC-QLG ngày 17/5/2024 của Sở Tài chính về việc kết quả điều chỉnh giá mặt hàng thịt heo của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2024-2025Công văn số 3036/STC-QLG ngày 17/5/2024 của Sở Tài chính về việc kết quả điều chỉnh giá mặt hàng thịt heo của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2024-2025
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1380/YC-CSKT-P7 (lần 2)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN21/05/2024 2:00 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1380/YC-CSKT-P7 (lần 2)Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1380/YC-CSKT-P7 (lần 2)
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1381/YC-CSKT-P7Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN15/05/2024 2:30 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1381/YC-CSKT-P7Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1381/YC-CSKT-P7
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 86-38/YC (lần 2)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN15/05/2024 2:10 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 86-38/YC (lần 2)Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 86-38/YC (lần 2)
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1380/YC-CSKT-P7Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN08/05/2024 3:35 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1380/YC-CSKT-P7Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1380/YC-CSKT-P7
Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra và ban hành kết hoạch thanh traDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN08/05/2024 3:00 CHTin trong ngành0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2024-5/_w/Mattien_jpg.jpg
Ngày 08/4/2024, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số số 04/2024/TT-TTCP Quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra, có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 5 năm 2024, bao gồm 06 Chương và 21 điều, cụ thể:
Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra và ban hành kết hoạch thanh traQuy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra và ban hành kết hoạch thanh tra
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 8240/YC-PC03-Đ9Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN07/05/2024 2:55 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá các tài sản, thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 8240/YC-PC03-Đ9Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 8240/YC-PC03-Đ9
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 9937/YC-PC02-Đ4Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN22/04/2024 9:50 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 9937/YC-PC02-Đ4Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 9937/YC-PC02-Đ4
3 tháng đầu năm 2024Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN14/04/2024 3:30 CHTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm0 Đã Duyệt
3
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.
3 tháng đầu năm 20243 tháng đầu năm 2024
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 20231011/YC-CSKT-P10Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN10/04/2024 10:30 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 20231011/YC-CSKT-P10Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 20231011/YC-CSKT-P10
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý II năm 2024Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN09/04/2024 4:10 CHLịch tiếp công dân0 Đã Duyệt
3
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý II năm 2024Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý II năm 2024
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 511/YC-CSKT-P10Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN09/04/2024 3:10 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 511/YC-CSKT-P10Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 511/YC-CSKT-P10
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 86-38/YCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN09/04/2024 2:55 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 86-38/YCThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 86-38/YC
Tháng Thanh niên tại vùng biên giới của Đoàn TN Sở Tài chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN09/04/2024 10:10 SAHoạt động Đảng và các Đoàn thể0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2024-4/_w/hdddt120424_6_png.jpg
Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn TN Sở Tài chính đã phối hợp cùng Đoàn TN Saigon Co.op tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới” diễn ra từ ngày 16/03/2024 đến ngày 17/03/2024 tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
Tháng Thanh niên tại vùng biên giới của Đoàn TN Sở Tài chínhTháng Thanh niên tại vùng biên giới của Đoàn TN Sở Tài chính
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 12/YC-ANĐT-Đ2Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN04/04/2024 3:05 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá các tài sản như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 12/YC-ANĐT-Đ2Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 12/YC-ANĐT-Đ2
Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN04/04/2024 9:35 SATin trong ngành0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2024-5/_w/Mattien_jpg.jpg
Ngày 25/3/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 03/2024/TT-TTCP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra. Theo đó, Thông tư quy định như sau:
Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra.Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 4302/YC-ANĐTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN03/04/2024 2:30 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 4302/YC-ANĐTThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 4302/YC-ANĐT
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 579-48B/YC-PC01/Đ4Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN02/04/2024 9:45 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 579-48B/YC-PC01/Đ4Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 579-48B/YC-PC01/Đ4
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 803-38/YC-PC03-Đ8Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN02/04/2024 9:30 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 803-38/YC-PC03-Đ8Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 803-38/YC-PC03-Đ8
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 461/YC-ANĐT-P3Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN02/04/2024 9:25 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 461/YC-ANĐT-P3Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 461/YC-ANĐT-P3
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 92-38B/PC03-Đ8Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN02/04/2024 9:15 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá các tài sản như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 92-38B/PC03-Đ8Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 92-38B/PC03-Đ8
Giá các mặt hàng của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường mặt hàng phục vụ học tập năm học 2024 - 2025Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN01/04/2024 10:20 SAChương trình bình ổn thị trường năm 2024 - 20250 Đã Duyệt
3
(Áp dụng kể từ ngày 01/4/2024)
Giá các mặt hàng của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường mặt hàng phục vụ học tập năm học 2024 - 2025Giá các mặt hàng của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường mặt hàng phục vụ học tập năm học 2024 - 2025
Danh mục các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn TPHCM năm 2024 - 2025Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN01/04/2024 10:15 SAChương trình bình ổn thị trường năm 2024 - 20250 Đã Duyệt
3
(Áp dụng kể từ ngày 01/4/2024)
Danh mục các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn TPHCM năm 2024 - 2025Danh mục các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn TPHCM năm 2024 - 2025
Giá bán các mặt hàng sữa của các doanh nghiệp tham gia Chương trình Bình ổn thị trường sữa trên địa bàn TPHCM năm 2024 - 2025Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN01/04/2024 10:10 SAChương trình bình ổn thị trường năm 2024 - 20250 Đã Duyệt
3
(Áp dụng kể từ ngày 01/4/2024)
Giá bán các mặt hàng sữa của các doanh nghiệp tham gia Chương trình Bình ổn thị trường sữa trên địa bàn TPHCM năm 2024 - 2025Giá bán các mặt hàng sữa của các doanh nghiệp tham gia Chương trình Bình ổn thị trường sữa trên địa bàn TPHCM năm 2024 - 2025
Giá bán bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TPHCM năm 2024 - 2025Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN01/04/2024 10:10 SAChương trình bình ổn thị trường năm 2024 - 20250 Đã Duyệt
3
(Áp dụng kể từ ngày 01/4/2024)
Giá bán bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TPHCM năm 2024 - 2025Giá bán bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TPHCM năm 2024 - 2025
Công văn số 1898/STC-QLG ngày 29/03/2024 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả xét duyệt giá đăng ký của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2024 và Tết Ất Tỵnăm 2025Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN01/04/2024 10:05 SAChương trình bình ổn thị trường năm 2024 - 20250 Đã Duyệt
3
Công văn số 1898/STC-QLG ngày 29/03/2024 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả xét duyệt giá đăng ký của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2024  và Tết Ất Tỵnăm 2025Công văn số 1898/STC-QLG ngày 29/03/2024 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả xét duyệt giá đăng ký của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2024 và Tết Ất Tỵnăm 2025
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 398-48; 398-48BDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN28/03/2024 2:10 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 398-48; 398-48BThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 398-48; 398-48B
Lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN26/03/2024 1:50 CHGóp ý Dự thảo văn bản0 Đã Duyệt
3
Tài liệu bao gồm:
Lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.Lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Một số điểm mới quy định về cơ quan thực hiện chức năng Thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngànhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN07/03/2024 10:35 SATin trong ngành0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2024-3/_w/T1-2_png.jpg
Ngày 11/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, theo đó Nghị định này được ban hành nhằm quy định chi tiết một số điều khoản của Luật Thanh tra năm 2022, như: Thanh tra Tổng cục, Cục được thành lập tại Tổng cục, Cục thuộc Bộ; Thanh tra sở; cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.... Trong đó, tại Mục 4, Chương 2 của Nghị định đã quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của Thanh tra sở cụ thể:
Một số điểm mới quy định về cơ quan thực hiện chức năng Thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngànhMột số điểm mới quy định về cơ quan thực hiện chức năng Thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN04/03/2024 10:10 SATin tức sự kiện0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2024-3/_w/Mattien_jpg.jpg
Ngày 01/03/2024, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 1162/KH-STC-VP tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhKế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1625-38/YC (lần 2)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN22/02/2024 3:10 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1625-38/YC (lần 2)Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1625-38/YC (lần 2)
Hoạt động Chương trình Xuân Nghĩa tình và Chương trình Tết sẻ chia năm 2024Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN20/02/2024 4:00 CHHoạt động Đảng và các Đoàn thể0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2024-3/_w/hddt200224_4_jpg.jpg
Nhằm chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2024); 94 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/024); Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ năm 2022 – 2027; hưởng ứng chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024 “Năm thanh niên tình nguyện” và chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Hoạt động Chương trình Xuân Nghĩa tình  và Chương trình Tết sẻ chia năm 2024Hoạt động Chương trình Xuân Nghĩa tình và Chương trình Tết sẻ chia năm 2024
Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN19/02/2024 3:30 CHTin trong ngành0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2024-3/_w/amh0403_jpeg.jpg
Ngày 21/3/2023, Bộ trưởng  Bộ  Tài chính  ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp tiền phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.
Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.
Gói thầu: Mua sắm máy vi tính để bàn năm 2024Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN02/02/2024 11:25 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo và kính mời các Công ty, Cửa hàng có chức năng kinh doanh thiết bị văn phòng gửi báo giá chào hàng theo danh mục báo giá tại phụ lục đính kèm.
Gói thầu: Mua sắm máy vi tính để bàn năm 2024Gói thầu: Mua sắm máy vi tính để bàn năm 2024
Năm 2024Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN25/01/2024 2:25 CHDự toán NSĐP đã được HĐND quyết định0 Đã Duyệt
3
Ngày 25/01/2024, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Thành phố năm 2022 và dự toán ngân sách Thành phố năm 2024.
Năm 2024Năm 2024
Năm 2022Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN25/01/2024 10:25 SAQuyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn0 Đã Duyệt
3
Ngày 25/01/2024, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Thành phố năm 2022 và dự toán ngân sách Thành phố năm 2024.
Năm 2022Năm 2022
Chương trình “Xuân yêu thương” tại huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương năm 2023 của Đoàn TN Sở Tài chính.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN24/01/2024 8:55 SAHoạt động Đảng và các Đoàn thể0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2024-2/z5100692190467_50bbcbdb6b712393d789ab90bd1289ba.jpg
Nhằm tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024); chào mừng Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 và kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Dầu Tiếng (13/3/1975 – 13/3/2024), tạo môi trường để gắn kết đoàn viên, thanh niên giữa các chi đoàn và để Đoàn Thanh niên Sở Tài chính rèn luyện nhân cách, năng lực, phát huy tinh thần xung kích, dấn thân, tình nguyện vì cộng đồng; giúp đoàn viên thanh niên cảm thông, chia sẻ, gắn bó, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của đoàn viên thanh niên Sở Tài chính trong quần chúng nhân dân;
Chương trình “Xuân yêu thương” tại huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương năm 2023 của Đoàn TN Sở Tài chính.Chương trình “Xuân yêu thương” tại huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương năm 2023 của Đoàn TN Sở Tài chính.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 45-48D/YC-PC03-Đ9 (lần 2)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN16/01/2024 10:25 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 45-48D/YC-PC03-Đ9 (lần 2)Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 45-48D/YC-PC03-Đ9 (lần 2)
12 tháng năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN13/01/2024 2:55 CHTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm0 Đã Duyệt
3
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.
12 tháng năm 202312 tháng năm 2023
Sổ tay "Hiện đại hóa nền hành chính thông qua chuyển đổi số - Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp"Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN10/01/2024 2:15 CHTuyên truyền cải cách hành chính0 Đã Duyệt
3
Sổ tay "Hiện đại hóa nền hành chính thông qua chuyển đổi số - Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp"Sổ tay "Hiện đại hóa nền hành chính thông qua chuyển đổi số - Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp"
Thanh tra Sở Tài chính tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022”Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN03/01/2024 2:10 CHTin tức sự kiện0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2024-1/z5013290224839_e1b1fd61d4f039a9ab1bcb155e1feb82.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 325/KH-TTra ngày 13/7/2023 của Thanh tra Sở về tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Thanh tra Sở Tài chính;
Thanh tra Sở Tài chính tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022”Thanh tra Sở Tài chính tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022”
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý I năm 2024Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN29/12/2023 11:10 SALịch tiếp công dân0 Đã Duyệt
3
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý I năm 2024Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý I năm 2024
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 8240/YC-PC03-Đ9Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN29/12/2023 9:20 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá các tài sản, thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 8240/YC-PC03-Đ9Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 8240/YC-PC03-Đ9
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 353-48Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN27/12/2023 9:10 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 353-48Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 353-48
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1625-38/YCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN25/12/2023 9:40 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1625-38/YCThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1625-38/YC
Kết quả học tập của Đoàn bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN22/12/2023 9:50 SATuyên truyền cải cách hành chính0 Đã Duyệt
3
Thực hiện Quyết định số 4532/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc cử đoàn cán bộ, công chức đi học tập ở nước ngoài, cụ thể về công tác cải cách hành chính tại Hàn Quốc.
Kết quả học tập của Đoàn bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính năm 2023Kết quả học tập của Đoàn bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính năm 2023
Kết quả điều chỉnh giá mặt hàng thịt heo tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN22/12/2023 9:30 SAChương trình bình ổn thị trường năm 2023 - 20240 Đã Duyệt
3
Ngày 19/12/2023, Sở Tài chính ban hành Công văn số 8953/STC-QLG về việc kết quả điều chỉnh giá mặt hàng thịt heo tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024.
Kết quả điều chỉnh giá mặt hàng thịt heo tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024Kết quả điều chỉnh giá mặt hàng thịt heo tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024
Bản tin Cải cách hành chính của Chính phủ số 41/2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN13/12/2023 4:25 CHTuyên truyền cải cách hành chính0 Đã Duyệt
3
Điểm tin Bản tin cải cách hành chính số 41/2023 (từ 16/10-20/10/2023) của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm các nội dung sau:
Bản tin Cải cách hành chính của Chính phủ số 41/2023Bản tin Cải cách hành chính của Chính phủ số 41/2023
Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN13/12/2023 4:20 CHTuyên truyền cải cách hành chính0 Đã Duyệt
3
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài chínhVề việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài chính
Góc nhìn: Bàn về một số quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sảnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN13/12/2023 3:10 CHTuyên truyền cải cách hành chính0 Đã Duyệt
3
Được trình tại Kỳ họp thứ 6, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết “Bàn về một số quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản” của TS.Nguyễn Thị Thu Hồng, Học viện Tư pháp.
Góc nhìn: Bàn về một số quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sảnGóc nhìn: Bàn về một số quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản
Góc nhìn: Cải cách chính sách tiền lương khu vực hành chính, sự nghiệp côngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN13/12/2023 2:50 CHTuyên truyền cải cách hành chính0 Đã Duyệt
3
Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Nghị quyết nêu rõ, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Việc Quốc hội thông qua chính sách này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay để vừa bảo đảm thu nhập gắn với xác định vị trí việc làm, tinh giản biên chế, sử dụng và quản lý hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết phân tích để thấy rõ hơn ý nghĩa của việc thực hiện chính sách cải cách tiền lương
Góc nhìn: Cải cách chính sách tiền lương khu vực hành chính, sự nghiệp côngGóc nhìn: Cải cách chính sách tiền lương khu vực hành chính, sự nghiệp công
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để thực hiện thành công Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN13/12/2023 2:25 CHTuyên truyền cải cách hành chính0 Đã Duyệt
3
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 nhấn mạnh: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đi liền với các chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ…”. Bài viết làm rõ hơn cơ sở pháp lý và những giải pháp tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để thực hiện thành công Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để thực hiện thành công Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để thực hiện thành công Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
Thành phố tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính quý 3 năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN13/12/2023 2:15 CHTuyên truyền cải cách hành chính0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-12/_w/ttcchc34_jpg.jpg
Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Thành phố Quý 3 năm 2023. Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính chủ trì cuộc họp.
Thành phố tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính quý 3 năm 2023Thành phố tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính quý 3 năm 2023
Thành phố tổ chức họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN13/12/2023 2:00 CHTuyên truyền cải cách hành chính0 Đã Duyệt
3
Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Thành phố 6 tháng đầu năm 2023. Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính chủ trì. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận, huyện phải rà soát lại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; cần quyết liệt trong việc thực hiện đồng bộ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố; liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế cần thực hiện rà soát gắn với các cơ chế, chính sách về phân cấp, ủy quyền theo tinh thần Nghị quyết 98, do đó cần tập trung thực hiện đảm bảo các yêu cầu đề ra. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác CCHC trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có kết quả thiết thực. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC tiếp tục được xác định là công tác trọng điểm và được thực hiện quyết liệt, chặt chẽ. Các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các cấp có sự quan tâm đặc biệt trong chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch công tác CCHC. Đồng thời có những giải pháp quyết liệt để khắc phục các hạn chế, nâng cao dần chỉ số CCHC của từng cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, công tác CCHC trên địa bàn Thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó, một số chỉ tiêu về biên chế, tinh giản biên chế tinh gọn bộ máy chưa đạt, Việc sắp xếp, sáp nhập tinh gọn bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập đạt tỷ lệ chưa cao, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, y tế. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch đề ra.
Thành phố tổ chức họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023Thành phố tổ chức họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN13/12/2023 2:00 CHTuyên truyền cải cách hành chính0 Đã Duyệt
3
Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023. Tham dự hội nghị có Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố; Ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023
Kết quả điều chỉnh giá mặt hàng đường ăn tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN12/12/2023 2:55 CHChương trình bình ổn thị trường năm 2023 - 20240 Đã Duyệt
3
Ngày 07/12/2023, Sở Tài chính ban hành Công văn số 8665/STC-QLG về việc kết quả điều chỉnh giá mặt hàng đường ăn tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024
Kết quả điều chỉnh giá mặt hàng đường ăn tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024Kết quả điều chỉnh giá mặt hàng đường ăn tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024
Quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nướcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN11/12/2023 9:25 SATin trong ngành0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-12/_w/amh01_jpg.jpg
Ngày 06/9/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị số 37/2023/UBTVQH15 quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.
Quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nướcQuy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước
Thuê doanh nghiệp thẩm định giá để tiến hành thẩm định tài sản công là 65 phương tiện gồm 61 xe ô tô các loại và 04 xe mô tô hai bánh (lần 3)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN07/12/2023 3:50 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
1. Tên đơn vị mời gửi báo giá: Sở Tài chính Thành phố (Phòng Quản lý Công sản)
Thuê doanh nghiệp thẩm định giá để tiến hành thẩm định tài sản công là 65 phương tiện gồm 61 xe ô tô các loại và 04 xe mô tô hai bánh (lần 3)Thuê doanh nghiệp thẩm định giá để tiến hành thẩm định tài sản công là 65 phương tiện gồm 61 xe ô tô các loại và 04 xe mô tô hai bánh (lần 3)
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 579-48B/YC-PC01/Đ4 (lần 3)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN05/12/2023 4:00 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 579-48B/YC-PC01/Đ4 (lần 3)Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 579-48B/YC-PC01/Đ4 (lần 3)
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN05/12/2023 3:50 CHGóp ý Dự thảo văn bản0 Đã Duyệt
3
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phốLấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố
Lấy ý kiến góp ý dự thảoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN04/12/2023 3:20 CHGóp ý Dự thảo văn bản0 Đã Duyệt
3
Lấy ý kiến góp ý dự thảoLấy ý kiến góp ý dự thảo
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định việc sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ địa phương khác trong nước, hỗ trợ địa phương tại quốc gia khácDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN04/12/2023 3:15 CHGóp ý Dự thảo văn bản0 Đã Duyệt
3
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định việc sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ địa phương khác trong nước, hỗ trợ địa phương tại quốc gia khácLấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định việc sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ địa phương khác trong nước, hỗ trợ địa phương tại quốc gia khác
Năm 2024Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN04/12/2023 9:40 SADự toán NSĐP trình HĐND0 Đã Duyệt
3
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Sở Tài chính công khai số liệu và báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách năm 2024 trình Hội đồng nhân dân thành phố :
Năm 2024Năm 2024
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 669/YC-ĐTCBL-Đ3Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN30/11/2023 9:35 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung yêu cầu định giá tài sản như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 669/YC-ĐTCBL-Đ3Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 669/YC-ĐTCBL-Đ3
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sản công là 218 bộ máy điều hòa không khíDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN21/11/2023 3:40 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sản công là 218 bộ máy điều hòa không khíThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sản công là 218 bộ máy điều hòa không khí
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 579-48B/YC-PC01/Đ4Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN09/11/2023 2:25 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 579-48B/YC-PC01/Đ4Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 579-48B/YC-PC01/Đ4
Lấy ý kiến đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN09/11/2023 9:20 SAGóp ý Dự thảo văn bản0 Đã Duyệt
3
Ngày 31 tháng 10 năm 2023, Sở Tài chính có Công văn số 7568/STC-QLG gửi các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận, huyện về lấy ý kiến đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Lấy ý kiến đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhLấy ý kiến đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN07/11/2023 8:55 SATin tức sự kiện0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-11/_w/amh-270922_jpg.jpg
Ngày 02/11/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Thông báo số 369/TB-UBND danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhThông báo danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 167/YC-CSKT-P9Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN01/11/2023 10:15 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ thẩm định giá về Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố trong 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 167/YC-CSKT-P9Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 167/YC-CSKT-P9
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN01/11/2023 9:55 SATin tức sự kiện0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-11/_w/Mattien_jpg.jpg
Căn cứ Quyết định số 4630/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2023.
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2023Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2023
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 177-48/YC-CSKT-Đ9Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN30/10/2023 3:55 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá các tài sản, thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 177-48/YC-CSKT-Đ9Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 177-48/YC-CSKT-Đ9
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tôDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN30/10/2023 10:30 SATin tức sự kiện0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-10/amh301023.jpg
Ngày 26/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2023/NĐ-CP  quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ; có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2023). Trong đó, lưu ý một số nội dung chính sau:
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tôQuy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá để tổ chức bán đấu giá tài sản công là 42.090kg nhôm thỏi (lần 2)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN27/10/2023 10:15 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá để tổ chức bán đấu giá tài sản công là 42.090kg nhôm thỏi (lần 2)Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá để tổ chức bán đấu giá tài sản công là 42.090kg nhôm thỏi (lần 2)
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 803-38/YC-PC03-Đ8Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN18/10/2023 3:30 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 803-38/YC-PC03-Đ8Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 803-38/YC-PC03-Đ8
9 tháng đầu năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN13/10/2023 10:50 SATình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm0 Đã Duyệt
3
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.
9 tháng đầu năm 20239 tháng đầu năm 2023
Kết quả điều chỉnh giá mặt hàng thịt heo tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN13/10/2023 10:00 SAChương trình bình ổn thị trường năm 2023 - 20240 Đã Duyệt
3
Ngày 06/10/2023, Sở Tài chính có Công văn số 6897/STC-QLG về kết quả điều chỉnh giá mặt hàng thịt heo tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024.
Kết quả điều chỉnh giá mặt hàng thịt heo tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024Kết quả điều chỉnh giá mặt hàng thịt heo tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024
Kết quả tiếp công dân và xử lý đơn 9 tháng đầu năm 2023 tại Sở Tài chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN12/10/2023 10:15 SATin trong ngành0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-10/_w/Mattien_jpg.jpg
Trong 09 tháng đầu năm 2023, Sở Tài chính đã tiếp 20 lượt công dân và xử lý 143 đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh.
Kết quả tiếp công dân và xử lý đơn 9 tháng đầu năm 2023 tại Sở Tài chínhKết quả tiếp công dân và xử lý đơn 9 tháng đầu năm 2023 tại Sở Tài chính
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 214-02 (lần 2)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN05/10/2023 3:35 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 214-02 (lần 2)Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 214-02 (lần 2)
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 669/YC-ĐTCBL-Đ3Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN04/10/2023 3:45 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung yêu cầu định giá tài sản như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 669/YC-ĐTCBL-Đ3Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 669/YC-ĐTCBL-Đ3
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 167/YC-CSKT-P9Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN02/10/2023 9:25 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ thẩm định giá về Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố trong 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 167/YC-CSKT-P9Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 167/YC-CSKT-P9
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý IV năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN29/09/2023 3:40 CHLịch tiếp công dân0 Đã Duyệt
3
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý IV năm 2023Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý IV năm 2023
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 890-38/YC-PC03-Đ9 (lần 4)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN25/09/2023 4:15 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 890-38/YC-PC03-Đ9 (lần 4)Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 890-38/YC-PC03-Đ9 (lần 4)
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 751-38/YC-PC03-Đ9 (lần 4)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN19/09/2023 9:55 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản, hàng hóa trong vụ điều tra tin báo về tội phạm có dấu hiệu “Buôn lậu”, “Buôn bán hàng cấm” thông qua pháp nhân Công ty TNHH Xuất nhập khẩu NMD do ông Nguyễn Mạnh Duy làm người đại diện theo pháp luật, xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh; theo Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số 751 ngày 22/06/2022. Thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 751-38/YC-PC03-Đ9 (lần 4)Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 751-38/YC-PC03-Đ9 (lần 4)
Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN11/09/2023 9:35 SAKiểm tra - Thanh tra - Xử lý0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-9/_w/T2-2_png.jpg
Thực hiện Quyết định số 8811/QĐ-STC-Ttra ngày 15/12/2022 của Sở Tài chính về phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Thanh tra Sở Tài chính; Kế hoạch số 1461/KH-STC-TTra ngày 21/3/2023 của Sở Tài chính về phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố năm 2023; Kết quả thực hiện trong Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023 như sau:
Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023
Thuê doanh nghiệp thẩm định giá để tiến hành thẩm định tài sản công là 65 phương tiện gồm 61 xe ô tô các loại và 04 xe mô tô hai bánh (lần 2)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN06/09/2023 3:10 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
1. Tên đơn vị mời gửi báo giá: Sở Tài chính Thành phố (Phòng Quản lý Công sản)
Thuê doanh nghiệp thẩm định giá để tiến hành thẩm định tài sản công là 65 phương tiện gồm 61 xe ô tô các loại và 04 xe mô tô hai bánh (lần 2)Thuê doanh nghiệp thẩm định giá để tiến hành thẩm định tài sản công là 65 phương tiện gồm 61 xe ô tô các loại và 04 xe mô tô hai bánh (lần 2)
1 - 100 Tiếp theo
Tìm kiếm