SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
4
9
3
6
9
Tuyên truyền cải cách hành chính 13 Tháng Mười Hai 2023 4:25:00 CH

Bản tin Cải cách hành chính của Chính phủ số 41/2023

Điểm tin Bản tin cải cách hành chính số 41/2023 (từ 16/10-20/10/2023) của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm các nội dung sau:

             1. Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm điểm, xử lý cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm

- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

2. Gỡ khó cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính có liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp

3. Điều chỉnh tiền lương phải gắn với sắp xếp cán bộ, công chức, kỷ luật công vụ

4. Đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm

5. Một số đề xuất mới:

- Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, thay thế Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã. Theo đó, dự thảo quy định cụ thể căn cứ phân loại lĩnh vực hoạt động của hợp tác xã và phân loại quy mô hợp tác xã

- Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định quản lý dữ liệu y tế

6. Hà Nội: Sở Nội vụ tích cực phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số

7. Thành phố Hồ Chí Minh: Gắn cải cách hành chính với đánh giá kết quả công vụ người đứng đầu

8. Hải Dương: Vì sao nhiều hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai bị quá hạn giải quyết?

9. Hòa Bình: Huyện Cao Phong xây dựng chính quyền số phục vụ nhân dân

10. Sơn La: Đánh giá kết quả hoạt động cải cách hành chính và tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023"

11. Thanh Hóa: Kết nối cung cầu về sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số.

12. Hà Tĩnh: Tạo lập hồ sơ điện tử nền móng xây dựng chính quyền số

13. Đắk Lắk: Xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp

14. Bình Dương: Hải quan - Đơn vị tiên phong về cải cách hành chính và chuyển đổi số

15. Nâng cao ý thức, năng lực, trách nhiệm xã hội của cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội

16. Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ

17. Nhân sự mới các Bộ, ngành, địa phương.

>> Xem chi tiết Bản tin cải cách hành chính số 41/2023

            Nguồn: Bản tin Cải cách hành chính Thành phố


Số lượt người xem: 576    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm