SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
1
6
4
6
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá 10 Tháng Ba 2022 10:15:00 SA

Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá thửa đất số 560, tờ bản đồ số 97, phường Long Bình, quận 9

Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.

1. Tài sản cần định giá:

- Giá trị quyền sử dụng đất thửa số 560, tờ bản đồ số 97, phường Long Bình, quận 9; diện tích đất là 300m2, mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm.

2. Thời điểm định giá: ngày 22/8/2019 và ngày 13/7/2021.

3. Tài liệu có liên quan: kèm theo yêu cầu định giá tài sản.


Số lượt người xem: 587    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm