SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
2
7
2
0
5
Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn 24 Tháng Giêng 2022 11:00:00 SA

Năm 2020

Ngày 31/12/2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4470/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách thành phố năm 2020 và dự toán ngân sách thành phố năm 2022.
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2020 62/CK-NSNN 4470/QĐ-UBND 31/12/2021 QT-2020-N-B62-TT343-79.PDF
QT-2020-N-B62-TT343-79.XLS
2 Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 2020 63/CK-NSNN 4470/QĐ-UBND 31/12/2021 QT-2020-N-B63-TT343-79.PDF
QT-2020-N-B63-TT343-79.XLS
3 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách thành phố và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2020 64/CK-NSNN 4470/QĐ-UBND 31/12/2020 QT-2020-N-B64-TT343-79.PDF
QT-2020-N-B64-TT343-79.XLS
4 Quyết toán chi ngân sách cấp thành phố theo lĩnh vực năm 2020 2020 65/CK-NSNN 4470/QĐ-UBND 31/12/2021 QT-2020-N-B65-TT343-79.PDF
QT-2020-N-B65-TT343-79.XLS
5 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 66/CK-NSNN 4470/QĐ-UBND 31/12/2021 QT-2020-N-B66-TT343-79.PDF
QT-2020-N-B66-TT343-79.XLS
6 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng quận huyện năm 2020 2020 67/CK-NSNN 4470/QĐ-UBND 31/12/2021 QT-2020-N-B67-TT343-79.PDF
QT-2020-N-B67-TT343-79.XLS
7 Quyêt toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và các chương trình khác năm 2020 2020 68/CK-NSNN 4470/QĐ-UBND 31/12/2021 QT-2020-N-B68-TT343-79.PDF
QT-2020-N-B68-TT343-79.XLS
8 Báo cáo thuyết minh 2020   4470/QĐ-UBND 31/12/2021 BCTM-QT-2020.PDF
BCTM-QT-2020.DOC

 


Số lượt người xem: 856    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm