SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
1
7
9
0
Phổ biến chế độ - chính sách 23 Tháng Tư 2015 3:05:00 CH

Văn bản có hiệu lực trong tháng 3 năm 2015

Ngày 27/03/2015, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1332/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, Quy định cơ chế phối hợp giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu, Quỹ phát triển nhà ở thành phố, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
 
Quyết định số 1333/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý, sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Quỹ phát triển nhà ở thành phố, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Quyết định số 1334/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quy trình đánh giá và xếp loại doanh nghiệp nhà nước, đánh giá kết quả hoạt động của viên chức quản lý các doanh nghiệp nhà nước. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn bản số 1602/UBND-CNN về việc cơ quan đầu mối quản lý Kiểm soát viên các Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận-huyện.
CCTCDN

Số lượt người xem: 1521    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm