SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
1
7
4
0
Phổ biến chế độ - chính sách 04 Tháng Năm 2015 3:00:00 CH

Tăng cường công tác quản lý nợ công và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công

Ngày 01/04/2015, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 1688/UBND-TM về triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet
 
Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tập trung thực hiện tốt các giải pháp tăng cường quản lý chặt chẽ nợ công, nhất là các khoản vay mới, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công. Tính đúng, tính đủ nợ công theo quy định, đảm bảo trong giới hạn cho phép. Chủ động bố trí nguồn vốn để đảm bảo trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Nợ công chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển, xây dựng các công trình kinh tế xã hội quan trọng, thiết yếu theo quy hoạch. Từ năm 2015, tất cả các khoản vay mới của ngân sách thành phố, chủ dự án và doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý nợ công, Luật Đầu tư công đều phải đăng ký với Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát thực hiện các chỉ tiêu giới hạn nợ công, nợ Chính phủ và nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ trên nguyên tắc xác định rõ cơ chế tài chính (cấp phát, cho vay lại) trước khi trình phê duyệt chủ trương đầu tư và đảm bảo trong giới hạn cho phép.
Các chủ dự án, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố tổ chức tốt việc thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả công trình, không điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, hợp đồng sử dụng nguồn vốn vay công. Trường hợp được phép điều chỉnh theo quy định, cơ quan ra quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, hợp đồng phải đảm bảo cân đối đủ vốn đối ứng trong dự toán được giao để thực hiện. Có trách nhiệm báo cáo và đăng ký kế hoạch trả nợ (bao gồm nợ gốc, nợ lãi và các loại phí) hàng năm để Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính có cơ sở cân đối, trình Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kế hoạch vốn để trả nợ. Đối với các khoản tự vay tự trả, các chủ dự án, các doanh nghiệp phải đảm bảo trả nợ đầy đủ, đúng hạn.
Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng Quy chế quản lý nợ chính quyền địa phương, tham mưu Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2015 để bổ sung nguồn chi đầu tư phát triển cho các công trình, dự án trên địa bàn thành phố. Đồng thời, hướng dẫn các chủ dự án, các doanh nghiệp báo cáo tình hình thực hiện dự án, vay nợ, giải ngân, sử dụng vốn vay, kế hoạch vay và trả nợ vay định kỳ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình sử dụng vốn vay của các chủ dự án, các doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả đầu tư, chất lượng công trình và theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí./.
NS

Số lượt người xem: 1081    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm