SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
1
6
4
9
Phổ biến chế độ - chính sách 28 Tháng Năm 2015 2:55:00 CH

Tăng cường kiểm tra thực hiện quy định về phí và lệ phí theo Công văn số 4495/BTC-CST

Ngày 7/4/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 4495/BTC-CST về việc tăng cường kiểm tra thực hiện quy định về phí và lệ phí. Trong đó, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
 
Tăng cường kiểm tra kiểm soát việc thực hiện quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương theo Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và chính quyền các cấp của địa phương tuyên truyền phổ biến pháp luật về phí, lệ phí để cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nắm được và thực hiện đúng quy định; không được tự đặt ra các khoản thu dưới hình thức phí, lệ phí, không đúng quy định của pháp luật.
Đối với việc trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, cần tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các địa bàn có nhiều vướng mắc và các địa điểm tham quan, du lịch, tổ chức lễ hội để đảm bảo thực hiện đúng quy định và có biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm trong việc thực hiện quy định về phí và lệ phí theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Thông tư số 186/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí.
TTr

Số lượt người xem: 1214    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm