SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
1
6
2
2
Phổ biến chế độ - chính sách 15 Tháng Sáu 2015 2:55:00 CH

Quy trình xác định giá đất tính bồi thường và thực hiện các khoản thu nghĩa vụ tài chính về đất đai

UBND TPHCM đã chấp thuận các đầu mối khi xác định giá đất tính bồi thường và tính thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Luật Đất đai năm 2013 như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và đề xuất; Hội đồng Thẩm định giá đất TP và Sở Tài chính là cơ quan thẩm định; UBND TP là cơ quan phê duyệt.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

 

Ngoài ra, Sở Tài chính được giao tiếp tục thực hiện công tác xác định nghĩa vụ tài chính về đất đối với các trường hợp: hồ sơ đã được cơ quan này thẩm định trình UBND TP phê duyệt theo giá thị trường và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo mức giá đã được duyệt, nay được UBND TP cho phép điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và có chỉ đạo Sở Tài chính xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung; dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm được UBND TP chấp thuận giao đất thực hiện dự án theo hình thức BT, giao đất theo hình thức chỉ định nhà đầu tư hoặc xác định giá đất để kêu gọi đầu tư và UBND TP đã giao Sở Tài chính xác định nghĩa vụ tài chính; dự án 290 An Dương Vương và số 266 Trần Hưng Đạo, quận 5 thực hiện theo hình thức BT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản chỉ đạo và Sở Tài chính đã nghiệm thu kết quả chứng thực thẩm định giá và có ý kiến về kết quả chứng thực thẩm định giá gửi Bộ Công an; 15 nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước sắp xếp theo Quyết định 09, Sở Tài chính đã tiếp nhận hồ sơ và nghiệm thu Chứng thư thẩm định giá theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.        
UBND TP sẽ kiến nghị Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.
Trong thời gian chờ hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, các sở-ngành và UBND các quận-huyện liên quan sẽ tiếp tục xác định, đề xuất giá đất để tính bồi thường và trình UBND TP phê duyệt. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình UBND TP ban hành quy trình phối hợp, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Chỉ thị số 16/2014/CT-UBND ngày 15/7/2014 của UBND TP về việc triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn TP.  

Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn


Số lượt người xem: 1376    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm