SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
1
8
9
7
Phổ biến chế độ - chính sách 08 Tháng Chín 2015 2:45:00 CH

Thông báo về việc mời đăng ký tham gia làm tổ chức bảo lãnh chính hoặc thành viên tổ hợp bảo lãnh.

1. Thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành: - Tên tổ chức phát hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền cho HFIC thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu.

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet
 
- Kỳ hạn: 03 năm, 05 năm, 15 năm.
- Lãi suất: căn cứ khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định lãi suất phát hành trái phiếu đối với từng đợt phát hành.
- Thời gian phát hành: dự kiến phát hành làm 02 đợt, thời điểm phát hành đợt 1 dự kiến giữa tháng 9/2015, đợt 2 vào giữa tháng 10/2015.
- Khối lượng dự kiến phát hành: Khối lượng dự kiến phát hành trong năm 2015 là 3.000 tỷ đồng. Gồm 02 đợt, đợt 1 phát hành 2.000 tỷ đồng; đợt 2 phát hành 1.000 tỷ đồng.
2. Thông tin về lựa chọn tổ chức bảo lãnh chính, thành viên tổ hợp bảo lãnh
- Điều kiện và tiêu chuẩn:
Theo quy định tại Thông tư 100/2015/TT-BTC ngày 29/06/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.
- Hồ sơ đăng ký:
+ Đơn đăng ký trở thành thành viên tổ hợp bảo lãnh.
+ Đề xuất phương án bảo lãnh phát hành trái phiếu với các nội dung cơ bản sau đây: Thông tin giới thiệu về tổ chức; Phân tích, nhận định và dự báo về khả năng phát hành trái phiếu theo phương thức bảo lãnh; Kế hoạch thực hiện đối với đợt bảo lãnh phát hành dự kiến; Cam kết của tổ chức bảo lãnh chính hoặc thành viên tổ hợp bảo lãnh và đề xuất mức phí bảo lãnh phát hành trái phiếu.
+ Các cam kết của tổ chức bảo lãnh chính hoặc thành viên tổ hợp bảo lãnh, bao gồm:
                Bản sao giấy phép kinh doanh được chứng thực.
                Báo cáo tài chính của 03 năm liền kề gần nhất đã được kiểm toán.
                Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của tổ chức trong lĩnh vực bảo lãnh chứng khoán, trong đó có bảo lãnh phát hành trái phiếu (nếu có).
                Các tài liệu chứng minh đủ điều kiện để trở thành tổ chức bảo lãnh chính.
                - Thời gian, địa chỉ, mẫu và hình thức nhận đơn đăng ký:
                + Thời gian nhận đăng ký: trước ngày 08/09/2015.
                + Địa chỉ nhận đăng ký: Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM.
                                Trụ sở: 67-73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.
                                Số ĐT: (84.8)38214244
                                Số fax: (84.8)38214243
                                Người nhận: Nguyễn Thị Thanh Loan – Phòng Tài chính Kế toán.
                                Email: Loan.ntt@hfic.vn    
NS

Số lượt người xem: 1961    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm