SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
1
8
4
6
Phổ biến chế độ - chính sách 08 Tháng Chín 2015 2:40:00 CH

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí minh năm 2015.

Tên chủ thể phát hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố (HFIC) thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

 

Mục đích phát hành: trái phiếu chính quyền địa phương do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát hành nhằm huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố theo quy định của Luật Quản lý nợ công và Luật Ngân sách nhà nước.
- Khối lượng dự kiến phát hành trong năm 2015 là 3.000 tỷ đồng, phát hành trong 2 đợt, đợt 1 phát hành 2.000 tỷ đồng và đợt 2 phát hành 1.000 tỷ đồng.
- Kỳ hạn: 3 năm, 5 năm, 10 năm và 15 năm.
- Mệnh giá: 100.000 đồng.
- Phương thức thanh toán gốc, lãi: gốc được hoàn trả 1 lần khi đáo hạn cho từng đợt phát hành; lãi trái phiếu được thanh toán theo định kỳ 1 năm/lần. Ủy ban nhân dân thành phố có thể mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nghĩa vụ nợ hoặc để cơ cấu lại nợ.
- Thời gian phát hành: đợt 1 vào giữa tháng 9/2015 và đợt 2 vào giữa tháng 10/2015.
- Phương thức phát hành: việc phát hành trái phiếu được thực hiện theo các phương thức đấu thầu, bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành. Phương thức phát hành cụ thể của từng đợt sẽ được xác định phù hợp theo tình hình thực tế và nhu cầu thị trường.
- Đối tượng tham gia mua trái phiếu: tổ chức và cá nhân Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài.
- Đính kèm: Danh mục dự án (Phụ lục 1), tình hình huy động và thanh toán nợ gốc, lãi (Phụ lục 2), thực hiện thu chi ngân sách năm 2012-2014 và dự toán 2015 (Phụ lục 3).
Các nhà đầu tư và cá nhân có quan tâm hoặc cần thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với Bà Nguyễn Thị Thanh Loan (Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh) tại Email: loan.ntt@hfic.vn hoặc số điện thoại: (84.8)38214244 (số nội bộ: 525)
Các đợt phát hành cụ thể sẽ được thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định phê duyệt./.
NS
>> Đính kèm tệp tin:   Phụ lục 1.pdf
                                      Phụ lục 2.pdf
                                      Phụ lục 3.pdf

Số lượt người xem: 1796    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm