SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
7
8
1
6
9
Kiểm tra - Thanh tra - Xử lý 22 Tháng Giêng 2019 9:05:00 SA

Thanh tra Sở Tài chính: Báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018

Thực hiện quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính về việc lập báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.
 

 

Năm 2018, Sở Tài chính đã thực hiện công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính như sau:
1. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:
-  Về lĩnh vực giá, phí, lệ phí:
Nhằm tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn thành phố, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá, phí, lệ phí, Sở Tài chính đã thành lập các Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố.
Các Đoàn Kiểm tra của Sở Tài chính đã phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành quận huyện kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết tại các chợ, cửa hàng, đại lý, dịch vụ, bến xe,…; kiểm tra việc chấp hành giá dịch vụ trông giữ xe theo quy định tại Quyết định số 6888/QĐ-UBND ngày 30/12/2016, Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND thành phố; kiểm tra việc thực hiện kê khai giá đối với các tổ chức, cá nhân thuộc danh sách kê khai giá trên địa bàn (phối hợp với Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải theo sự phân công quản lý của các Sở, ngành).
Trong năm 2018, theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Tài chính, Sở Tài chính đã cử nhân sự (Thanh tra Sở) tham gia Đoàn Kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về phí, lệ phí tại Tp.HCM, đồng thời Sở Tài chính cũng đã chủ động thành lập Đoàn  triển khai kiểm tra kê khai giá đối với 03 doanh nghiệp (phối hợp với Sở Công thương).
- Về lĩnh vực kế toán:
Sở Tài chính đã tiếp nhận hồ sơ vi phạm hành chính do Cục Thuế thành phố chuyển đến, Thanh tra Sở đã lập thủ tục ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập và Nghị định số 41/2018/NĐ-CP  ngày 13/3/2018 của Chính phủ thay thế Nghị định số 105/2013/NĐ-CP, không để hồ sơ tồn đọng.
2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính
- Trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí:
+ Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành: 02 (tăng 02 quyết định so với cùng kỳ năm 2017).
+ Số quyết định đã thi hành:  02
+ Tổng quyết định bị cưỡng chế thi hành: không
+ Số tiền phạt thu được: 36.020.963đồng (tăng 36.020.963đồng so với năm cùng kỳ năm 2017), đã nộp đủ vào ngân sách nhà nước.
- Trong lĩnh vực kế toán
+ Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành: 70 (giảm 21 quyết định so với cùng kỳ năm 2017).
+ Số quyết định đã thi hành: 65
+ Số quyết định chưa thi hành xong: 5
+ Tổng quyết định bị cưỡng chế thi hành: không
+ Số tiền phạt phải thu: 753.000.000 đồng (tăng 528.000.000 đồng so với năm cùng kỳ năm 2017), đã nộp 678.000.000đ vào ngân sách nhà nước, còn lại 75.000.000đ đang thu./.
 

Số lượt người xem: 2929    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm