SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
4
9
0
2
4
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 03 Tháng Mười Một 2015 10:25:00 SA

Học tập, làm theo phong cách “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác dân vận là “Vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hiện những công việc nên làm, những công việc Chính phủ, đoàn thể giao”.
 

 

Những người phụ trách dân vận theo lời Bác Hồ là “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân”.
Trong bài “Dân vận” đăng trên báo Sự thật ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Những người phụ trách dân vận phải: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.
“Óc nghĩ - Mắt trông” – Thể hiện trí tuệ, tầm nhìn, bản lĩnh của người cán bộ dân vận – nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, hướng dẫn, giải thích, cho nhân dân những vấn đề mà họ chưa biết, chưa hiểu, chưa rõ…
“Tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” – Thể hiện phương pháp, tác phong của người cán bộ dân vận – Gương mẫu, năng động, sâu sát, lắng nghe, gần gũi với nhân dân; lời nói luôn đi đôi với việc làm; chủ động tiếp cận, tìm hiểu đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để hỗ trợ, giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đồng thời tham mưu, kiến nghị, đề xuất với Đảng, với Nhà nước, với các cấp có thẩm quyền…giải quyết những vấn đề bức xúc, hợp lý, chính đáng của nhân dân./.
 TTr

Số lượt người xem: 4756    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm