SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
1
7
1
4
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 03 Tháng Chín 2014 9:45:00 SA

Bản Tuyên ngôn độc lập – Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2014)

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấp”.
Đại diện Chi bộ Công sản kể chuyện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

 

Bản Tuyên ngôn Độc lập đã khẳng định quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của con người. Đó là những quyền không ai có thể xâm phạm được; người ta sinh ra phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.
Đây là 01 bản cáo trạng tố cáo tội ác thực dân Pháp:
- Vạch trần bộ mặt xảo quyệt của thực dân Pháp “lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta”.
- Vạch trần 05 tội ác về chính trị: 1- tước đoạt tự do dân chủ, 2- luật pháp dã man, chia để trị, 3- chém giết những chiến sĩ yêu nước của ta, 4- ràng buộc dư luận và thi hành chính sách ngu dân, 5- đầu độc bằng rượu cồn, thuốc phiện.
- Vạch trần 05 tội ác lớn về kinh tế: 1- bóc lột tước đoạt, 2- độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng, 3- sưu thuế nặng nề, vô lý đã bần cùng nhân dân ta, 4- đè nén khống chế các nhà tư sản ta, bóc lột tàn nhẫn công nhân ta, 5- gây ra thảm họa làm cho hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết đói năm 1945.
- Trong vòng 5 năm (1940 – 1945) thực dân Pháp đã hèn hạ và nhục nhã “bán nước ta 2 lần cho Nhật”.
Bản TNĐL của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn tất sứ mệnh lịch sử, chấm dứt 80 năm đô hộ của thực dân Pháp, 5 năm cướp bóc, giày xéo nhân dân ta của phát xít Nhật và hàng nghìn năm chế độ phong kiến.
Bản TNĐL đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Việt Nam, một nhà nước kiểu mới của dân, do dân, vì dân đã được thành lập. Đây là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Thắng lợi này đã mang đến những bài học vô giá: Độc lập dân tộc phải gắn liền với CNXH và chỉ có CNXH mới mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân ta; Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, nhân dân là người làm nên lịch sử; Luôn giữ vững đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, đoàn kết quốc tế; Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Những bài học đó luôn được phát huy, nhất là trong những bước ngoặt lịch sử của dân tộc, làm nên những điều kỳ diệu.
Bản TNĐL là một áng hùng văn muôn thuở được kết tinh bởi trí tuệ và tâm huyết Hồ Chí Minh – Người con ưu tú của dân tộc – và bởi tự thân tác phẩm – tiếng nói chân lí của thời đại, sánh ngang với các  áng “thiên cổ hùng văn” mà ông cha ta đã để lại trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước như Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt (năm 1077) – được xem như bản TNĐL đầu tiên trong lịch sử dân tộc:

 

Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành định phận tại sách trời.
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.
Hay như bản “Bình Ngô đại cáo” được Nguyễn Trãi viết bằng chữ Hán vào mùa xuân năm 1428:
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác.
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần
Bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên
Mỗi bên xưng đế một phương.
Đã hơn hai phần ba thế kỷ trôi qua, nhưng những lời của Bác đọc bản TNĐL tại vườn hoa Ba Đình lịch sử vẫn vang vọng sông núi, vang vọng mãi trong tim mỗi người, thúc giục mọi thế hệ vững bước tin theo con đường mà Đảng, Bác đã chọn.
Chi bộ Công sản

 


Số lượt người xem: 3598    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm