SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
3
9
2
4
Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định 24 Tháng Giêng 2022 10:40:00 SA

Năm 2022

Ngày 31/12/2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4470/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách thành phố năm 2020 và dự toán ngân sách thành phố năm 2022.
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2022 2022 46/CK-NSNN 4470/QĐ-UBND 31/12/2021 DT-2022-N-B46-TT343-79.PDF
DT-2022-N-B46-TT343-79.XLS
2 Cân đối nguồn thu chi dự toán ngân sách thành phố và ngân sách huyện năm 2022 2022 47/CK-NSNN 4470/QĐ-UBND 31/12/2021 DT-2022-N-B47-TT343-79.PDF
DT-2022-N-B47-TT343-79.XLS
3 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 2022 48/CK-NSNN 4470/QĐ-UBND 31/12/2021 DT-2022-N-B48-TT343-79.PDF
DT-2022-N-B48-TT343-79.XLS
4 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi  ngân sách thành phố và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022 2022 49/CK-NSNN 4470/QĐ-UBND 31/12/2021 DT-2022-N-B49-TT343-79.PDF
DT-2022-N-B49-TT343-79.XLS
5 Dự toán chi ngân sách thành phố theo lĩnh vực năm 2022 2022 50/CK-NSNN 4470/QĐ-UBND 31/12/2021 DT-2022-N-B50-TT343-79.PDF
DT-2022-N-B50-TT343-79.XLS
6 Dự toán chi ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2022 51/CK-NSNN 4470/QĐ-UBND 31/12/2021 DT-2022-N-B51-TT343-79.PDF
DT-2022-N-B51-TT343-79.XLS
7 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp thành  phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2022 53/CK-NSNN 4470/QĐ-UBND 31/12/2021 DT-2022-N-B53-TT343-79.PDF
DT-2022-N-B53-TT343-79.XLS
8 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 2022 54/CK-NSNN 4470/QĐ-UBND 31/12/2021 DT-2022-N-B54-TT343-79.PDF
DT-2022-N-B54-TT343-79.XLS
9 Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới  năm 2022 2022 55/CK-NSNN 4470/QĐ-UBND 31/12/2021 DT-2022-N-B55-TT343-79.PDF
DT-2022-N-B55-TT343-79.XLS
10 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp thành phố cho ngân sách Thành phố Thủ Đức - từng huyện năm 2022 2022 56/CK-NSNN 4470/QĐ-UBND 31/12/2021 DT-2022-N-B56-TT343-79.PDF
DT-2022-N-B56-TT343-79.XLS

Số lượt người xem: 1655    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm