SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
9
8
6
8
2
4
Tin tức sự kiện 09 Tháng Chín 2019 2:20:00 CH

Một số văn bản có hiệu lực thi hành trong tháng 10

Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp Nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ

 

Hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp Nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ
Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp Nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ
Theo đó, tỷ lệ đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá lô cổ phần kèm nợ do doanh nghiệp mua bán nợ quyết định nhưng tối thiểu là 10% tổng giá trị lô cổ phần kèm nợ phải thu, tính theo giá khởi điểm. Giá khởi điểm của lô cổ phần được xác định theo quy định của pháp luật liên quan nhưng không được thấp hơn giá trị của một cổ phần nhân với số lượng chào bán theo lô. Giá khởi điểm của khoản nợ phải thu tối thiểu phải bằng giá trị xác định lại do tổ chức thẩm định giá thực hiện.
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định doanh nghiệp mua bán nợ hoặc tổ chức bán đấu giá phải tiến hành công khai thông tin hồ sơ đầu giá đã lập cho các nhà đầu tư trước ngày đấu giá ít nhất 20 ngày. Thông tin được công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp, công ty có lô cổ phần, nợ bán đấu giá …
Thông tư có hiệu lực từ 01/10/2019.
 
Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.
Theo đó, về việc dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- Đối tượng lập dự phòng gồm nguyên liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, hàng mua đang đi đường, hàng gửi đi bán, hàng hóa kho bảo thuế, thành phẩm mà giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được và đảm bảo điều kiện sau:
    + Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính hoặc các bằng chứng hợp lý khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho.
    + Là hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm.
- Mức trích lập dự phòng tính theo công thức sau:
Mức trích dự phòng = lượng hàng tồn kho thực tế tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm X (Giá gốc hàng tồn kho theo sổ kế toán – Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho)
Tại Thông tư 48/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/10/2019 và áp dụng từ năm tài chính 2019./.
CCTCDN

 


Số lượt người xem: 1294    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm