SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
6
2
8
0
3
3
Tin tức sự kiện 28 Tháng Sáu 2019 8:40:00 SA

Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ngày 05/06/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Theo đó, Thông tư này quy định việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 1 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế như sau:
- Đối với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã. Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế với các hợp đồng lao động không thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ.
- Đồi với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên hoặc chi thường xuyên sử dụng từ nguồn kinh phí của đơn vị để thực hiện.
- Đối với các cơ quan đơn vị sử dụng nguồn dự toán ngân sách được giao hàng năm và các cơ quan đơn vị sử dụng nguồn thu để lại thực hiện như sau: Trợ cấp một lần bằng 3 tháng tiền lương hiện hưởng theo quy định; Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian học nghề đối với những người trong diện tinh giản biên chế trong độ tuổi quy định có nguyện vọng đi học nghề; Tiếp tục trả lương trong thời gian đi học nghề và trợ cấp khoản kinh phí học nghề…
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và áp dụng từ năm ngân sách 2019./.

TH


Số lượt người xem: 1444    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm