SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
4
4
9
0
6
1
Tin tức sự kiện 29 Tháng Ba 2019 4:10:00 CH

Quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Ngày 13/03/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 12/2019/TT-BTC Quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước.
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

 

Theo đó, Thông tư quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước khi ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước.

Ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh khi tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước có trách nhiệm thanh toán khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước cho Kho bạc Nhà nước định kỳ hàng tháng với mức là 0,10%/tháng (trên cơ sở 1 tháng có 30 ngày) chậm nhất vào ngày 10 của tháng liền kề sau tháng phải thanh toán và được xác định như sau:

Chi phí sử dụng
ngân quỹ Nhà nước
=
Số dư nợ
tạm ứng, vay
x
0,10%
30
x
Số ngày tạm ứng, vay
thực tế trong tháng

 

Trong đó, số ngày tạm ứng, vay thực tế trong tháng được tính từ ngày rút vốn đến hết ngày cuối cùng của tháng tính khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước.

Đối với trường hợp ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh sử dụng khoản tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước quá thời hạn hoàn trả, ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh có trách nhiệm thanh toán khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn bằng 150% mức chi phí sử dụng ngân quỹ Nhà nước và thanh toán một lần cho Kho bạc Nhà nước khi thu hồi khoản tạm ứng, vay quá hạn, được xác định như sau:

Chi phí sử dụng
ngân quỹ Nhà nước
=
Số dư nợ
tạm ứng, vay
x
0,10%
30
x
150%
Số ngày tạm ứng,
vay quá hạn

 

      Trong trường hợp khoản tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước đã quá hạn nhưng được Bộ Tài chính gia hạn thì được áp dụng mức chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2019; Bãi bỏ quy định về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 06/2018/TT-BTC ngày 24 tháng 1 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước./.

Số lượt người xem: 1482    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm