SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
1
5
9
4
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá 02 Tháng Tư 2024 9:25:00 SA

Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 461/YC-ANĐT-P3

Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:

 I. Thông tin và đặc điểm của tài sản cần định giá:

1. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 71 tờ bản đồ số 21 tại địa chỉ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh, diện tích 6490,5m2 (đất ở tại nông thôn 5773,9m2, đất trồng cây hàng năm khác 716,6m2) theo Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK345660, số vào sổ cấp GCN: CS08746 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/12/2017.

2.  Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 155 tờ bản đồ số 14 tại địa chỉ xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh, diện tích 3356m2 (đất ở tại nông thôn) theo Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DĐ864006, số vào sổ cấp GCN: CS06329 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/4/2022.

3.  Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 172 tờ bản đồ số 14 tại địa chỉ xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh, diện tích 1170,4m2 (đất ở tại nông thôn) theo Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT040294, số vào sổ cấp GCN: CS03718 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/3/2020.

4. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 639 tờ bản đồ số 14 tại địa chỉ xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh, diện tích 593,1m2 (đất ở tại nông thôn 567,3m2, đất trồng cây lâu năm 25,8m2) theo Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR530848, số vào sổ cấp GCN: CH03481 do Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi cấp ngày 24/10/2019.

5. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 640 tờ bản đồ số 14 tại địa chỉ xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh, diện tích 294m2 (đất ở tại nông thôn 260,9m2, đất trồng cây lâu năm 33,1m2) theo Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR530849, số vào sổ cấp GCN: CH03482 do Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi cấp ngày 24/10/2019.

6. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 641 tờ bản đồ số 14 tại địa chỉ xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh, diện tích 135,5m2 (đất ở tại nông thôn 121,2m2, đất trồng cây lâu năm 14,3m2) theo Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR530850, số vào sổ cấp GCN: CH03483 do Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi cấp ngày 24/10/2019.

7. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 642 tờ bản đồ số 14 tại địa chỉ xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh, diện tích 587m2 (đất ở tại nông thôn 483,8m2, đất trồng cây lâu năm 103,2m2) theo Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR530851, số vào sổ cấp GCN: CH03484 do Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi cấp ngày 24/10/2019.

8. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 643 tờ bản đồ số 14 tại địa chỉ xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh, diện tích  2145,6m2 (2130,6m2 đất ở và 15m2 đất trồng cây lâu năm) theo Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR530852, số vào sổ cấp GCN: CH03485 do Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi cấp ngày 24/10/2019.

9. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 655 tờ bản đồ số 14 tại địa chỉ xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh, diện tích 2477,2m2 (đất trồng cây lâu năm) theo Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX797271, số vào sổ cấp GCN: CH03931 do Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi cấp ngày 12/10/2020.

II. Nội dung yêu cầu định giá tài sản:

Xác định giá trị bằng Việt Nam đồng đối với từng tài sản, tổng giá trị 09 tài sản trên tại 02 thời điểm: ngày 29/4/2022 và ngày 08/9/2023.


Số lượt người xem: 538    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm