SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
1
6
5
8
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá 02 Tháng Mười 2023 9:25:00 SA

Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 167/YC-CSKT-P9

Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ thẩm định giá về Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố trong 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.

 

-   Tên gói thầu: Thẩm định giá trang thiết bị trong phòng thí nghiệm (167/YC).

STT

TÊN TÀI SẢN CẦN ĐỊNH GIÁ

SỐ LƯỢNG

THỜI ĐIỂM ĐỊNH GIÁ

GHI CHÚ

1

Thiết bị chiếu xạ (G1-GĐ1)

1

10/2017

12/2018

phụ lục 01

2

Thiết bị sinh học phân tử (G2-GĐ1)

39

12/2015

12/2016

phụ lục 02

3

Thiết bị vi sinh tế bào (G3-GĐ1)

26

12/2015

12/2016

phụ lục 03

4

Thiết bị phân tích và hỗ trợ (G4-GĐ1)

86

12/2015

12/2016

phụ lục 04

5

Thiết bị sinh học phân tử (G1-GĐ2)

31

5/2018

12/2018

phụ lục 05

6

Thiết bị vi sinh tế bào (G2-GĐ2)

38

5/2018

12/2018

phụ lục 06

7

Thiết bị phân tích và hỗ trợ (G3-GĐ2)

91

05/2018

01/2019

phụ lục 07

8

Thiết bị vi sinh tế bào (G1-GĐ3)

26

12/2018

09/2019

phụ lục 08

STT

TÊN TÀI SẢN CẦN ĐỊNH GIÁ

SỐ LƯỢNG

THỜI ĐIỂM ĐỊNH GIÁ

GHI CHÚ

9

Thiết bị sinh học phân tử (G2-GĐ3)

29

12/2018

10/2019

phụ lục 09

10

Thiết bị phân tích và hỗ trợ (G3-GĐ3)

77

12/2018

08/2019

phụ lục 10

(đính kèm danh mục chi tiết tài sản cần định giá theo từng phụ lục)

-   Phương thức báo giá: đề nghị đơn vị báo giá dịch vụ thẩm định chi tiết cho từng phụ lục tài sản tại từng thời điểm thẩm định.


Số lượt người xem: 552    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm