SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
9
6
3
1
5
2
Kiểm tra - Thanh tra - Xử lý 20 Tháng Tư 2019 11:35:12 CH
Thanh tra Sở Tài chính: Báo cáo công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tháng 2 năm 2019  (18/03/2019)
  
Thực hiện Quyết định số 194/QĐ-STC-TTra ngày 10/01/2018 của Giám đốc Sở Tài chính về việc bổ sung nhân sự, kiện toàn Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 8947/KH-STC-TTra kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố năm 2019 và Kế hoạch số 8948/KH-STC-TTra tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Đoàn kiểm tra của Sở Tài chính đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành quận -huyện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm