SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
3
6
4
1
Kiểm tra - Thanh tra - Xử lý 15 Tháng Sáu 2024 2:39:10 CH
Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023  (11/09/2023)
  
Thực hiện Quyết định số 8811/QĐ-STC-Ttra ngày 15/12/2022 của Sở Tài chính về phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Thanh tra Sở Tài chính; Kế hoạch số 1461/KH-STC-TTra ngày 21/3/2023 của Sở Tài chính về phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố năm 2023; Kết quả thực hiện trong Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023 như sau:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm