SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
0
5
6
6
HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 4 - ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 10 Tháng Ba 2016 8:00:00 SA

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

(Đơn vị có quan hệ với ngân sách nếu có thay đổi các chỉ tiêu đăng ký mã số ĐVQHNS như tên đơn vị, tên dự án, tên chủ đầu tư, địa chỉ đơn vị, địa chỉ chủ đầu tư, tên cơ quan chủ quản cấp trên thì đơn vị gửi Thông báo đến Sở Tài chính nơi đã cấp mã số ĐVQHNS).

 

 

Đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy).

1.Nội dung thông báo thực hiện theo Mẫu số 06-MSNS-BTC (Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC).
Bước 2: Quét các hồ sơ, giấy tờ cần nộp, lưu dưới định dạng file .PDF hoặc .JPG hoặc .DOC hoặc DOCX

Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử . Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

Bước 3: Chọn dịch vụ Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. 

Bước 4: Đăng ký tài khoản người dùng (Hệ thống cho phép nhập hồ sơ yêu cầu giải quyết trước khi đăng ký tài khoản người dùng). Nhập chính xác thông tin đăng ký tài khoản (Những trường nhập có dấu (*) bắt buộc phải nhập). Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ thông báo vào địa chỉ email đã đăng ký.

 

Bước 5: Trường hợp đăng ký tài khoản thành công, kích hoạt tài khoản qua email đã đăng ký.

Bước 6: Đăng nhập hệ thống với tài khoản đã đăng ký

 - Nhập đầy đủ và chính xác thông tin trên màn hình thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo thông tin trên bản giấy

Bước 7: Theo dõi tiến trình giải quyết, trạng thái hồ sơ.

Đơn vị/ tổ chức đăng nhập hệ thống với tài khoản đăng ký  để theo dõi tiến trình giải quyết, trạng thái hồ sơ.

- Sở Tài chính tiếp nhận, kiểm tra các thông tin trong hồ sơ trực tuyến và thông báo tình trạng tiếp nhận. Đồng thời thông báo qua địa chỉ thư điện tử và số điện thoại di động của người đại diện đơn vị đăng ký mã số.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký trực tuyến không đầy đủ, Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ và thông báo đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, đơn vị không bổ sung đầy đủ hồ sơ thì hồ sơ đăng ký mã số trực tuyến của đơn vị không còn hiệu lực.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký trực tuyến không hợp lệ, Sở Tài chính trả lại hồ sơ và thông báo lý do trả lại hồ sơ cho đơn vị qua Dịch vụ công trực tuyến.

Cấp giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử

- Trong thời hạn 2 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến đầy đủ, hợp lệ. Sở Tài chính có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử cho đơn vị.

- Các đơn vị đăng ký mã số ĐVQHNS thực hiện nhận Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để in ra và tiến hành các giao dịch về ngân sách Nhà nước./.

 Lưu ý: Bản sao hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản chụp (phototcopy) có ký tên, đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký mã số.

 

Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Phụ lục kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC)

Mẫu số 06-MSNS-BTC Hướng dẫn kê khai Mẫu số 06-MSNS-BTC

 

 

 


Số lượt người xem: 3458    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm