SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
9
8
3
8
9
1
Góp ý Dự thảo văn bản 03 Tháng Mười 2023 12:28:59 SA
Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính  (24/03/2023)
- Công văn lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính - Dự thảo Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm