SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
0
6
6
0
2
5
Góp ý văn bản dự thảo 25 Tháng Hai 2018 5:01:20 SA
Dự thảo Quyết định quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn thành phố.  (22/01/2018)
1./ Dự thảo tờ trình về dự thảo Quyết định quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 2./ Dự thảo Quyết định quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm