SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
5
2
8
4
0
5
Tin tức sự kiện 05 Tháng Hai 2018 9:35:00 SA

Bộ Tài chính: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung của Mục lục ngân sách nhà nước.

Ngày 22 tháng 01 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành công văn số 830/BTC-KBNN về việc tiếp tục hướng dẫn một số điểm về thực hiện Mục lục ngân sách nhà nước. Theo đó, bổ sung hướng dẫn đối với số thu từ bán tài sản nhà nước kể cả thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý;Hướng dẫn hạch toán đối với trường hợp đơn vị cấp dưới được sở hữu bởi nhiều thành phần kinh tế và trường hợp không đủ thông tin để sắp xếp chương doanh nghiệp.

 

Đối với các đơn vị có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: trường hợp cơ quan trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng trong quá trình hoạt động, cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thực hiện điều chỉnh so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp thì vẫn sử dụng Chương 151.
Chương 854 “Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh”: để phản ảnh số thu, chi ngân sách của các đơn vị được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế khu vực ngoài quốc doanh có quy mô nhỏ giao cấp xã quản lý thu NSNN theo phân cấp ngân sách.
Chương 161, 561 “Nhà thầu chính ngoài nước” và Chương 162, 562 “Nhà thầu phụ ngoài nước”: căn cứ vào Chương của bên Việt nam ký hợp đồng với nhà thầu chính, nhà thầu phụ ngoài nước thuộc cấp trung ương thì hạch toán vào Chương 161,162; thuộc địa phương thì hạch toán Chương 561, 562.
Chương 555, 755 “Doanh nghiệp tư nhân”: Hạch toán vào Chương “Doanh nghiệp tư nhân” bao gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh mà số vốn của (các) thành viên là tổ chức tư nhân hoặc cá nhân của Việt Nam.
Chương 757, 857 “Hộ gia đình và cá nhân”: các khoản thu của hộ gia đình giao cấp huyện quản lý thu thì phản ánh vào Chương 757. Các khoản thu của hộ gia đình giao cấp xã quản lý thu thì phản ánh vào Chương 857…

Số lượt người xem: 467    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm