SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
1
1
9
0
9
4
Tin tức sự kiện 10 Tháng Tám 2017 9:40:00 SA

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội thành phố 6 tháng cuối năm 2017

Ngày 06/07/2017, Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ năm ban hành Nghị quyết 14/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội 6 tháng cuối năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội của thành phố đạt được nhiều kết quả khả quan. Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, cao hơn so cùng kỳ; tổng sản phẩm nội địa tăng 7,76% (cùng kỳ tăng 7,47%); chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khu vực dịch vụ tăng 7,4% (chiếm 58,2%), khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,2% (chiếm 23,3%) , khu vực nông lâm thủy sản tăng 5,9% (chiếm 0,7%) , thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,8% (chiếm 17,8%) ; xuất khẩu tăng 20,3% (không tính giá trị dầu thô). Thu ngân sách nhà nước đạt 49,78% dự toán, tăng 17,53% so cùng kỳ…

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức trong việc hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội năm 2017 trong 6 tháng cuối năm. Hội đồng nhân dân thành phố đã thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố tập trung vào các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017  như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp ổn định, phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, bảo đảm tốc độ tăng trưởng năm 2017; quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa xã hội năm 2017 đã được thông qua tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX như: tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 8,4% - 8,7%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 35%GRDP, thu ngân sách đạt 100% dự toán.

2. Triển khai quyết liệt thực hiện 7 Chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

3. Tập trung chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

4. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất – kinh doanh, hỗ trợ thiết thực các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, liên kết hợp tác đầu tư.

Thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính và thể chế hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các giải pháp tại mỗi sở, ngành, ủy ban nhân dân các cấp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công             cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index). Triển khai từ quý III năm 2017 cơ chế một cửa cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tổ chức đánh giá sự hài lòng của doanh ng hiệp và người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính công thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

5. Triển khai các giải pháp quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất – kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đúng quy định, siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung kiểm tra lĩnh vực chi tiêu ngân sách và mua sắm, quản lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

6.Tập trung giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước. Đồng thời triển khai các giải pháp có tính chất đột phá để tăng cường huy động, khai thác các nguồn vốn xã hội hóa trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh hình thức đối tác công - tư để phát huy nguồn vốn xã hội đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng của thành phố…

 

 


Số lượt người xem: 215    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm