SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
1
1
9
0
8
0
Tin tức sự kiện 09 Tháng Tám 2017 4:15:00 CH

Chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ năm ban hành Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa IX. Nguồn: hcmcpv.org.vn

 

Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất tổ chức các hoạt động giám sát trong năm 2018, gồm các nội dung:
1. Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 (dự kiến giữa tháng 7)
- Xem xét Báo cáo về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố.
- Xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về: Tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân thành phố.
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố.
- Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.
- Giám sát chuyên đề: Hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất trên địa bàn thành phố , trọng tâm là tài nguyên đất do nhà nước trực tiếp quản lý.
2. Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 (dự kiến đầu tháng 12)
- Xem xét Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố.
- Xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội năm 2018; nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội năm 2019. Thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo thẩm tra các báo cáo,tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố.
- Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.
- Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân thành phố bầu .
- Giám sát chuyên đề: Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, kiến nghị và phản ánh của người dân về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh./.

 


Số lượt người xem: 302    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm